Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsstudium innenfor én litterær epoke: antikken, middelalderen, renessansen, barokken, klassisismen, opplysningstiden, romantikken, realismen, modernismen eller postmodernismen. Andre kortere perioder kan òg være aktuelle.

Pensum består av litterære tekster tilsvarende fem–seks verk. Disse skal være hentet fra minst to språkområder og fra mer enn én sjanger. I tillegg kommer et utvalg litteraturhistoriske framstillinger, sekundærlitteratur og litteraturhistoriografisk refleksjon tilsvarende 300–400 sider. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet har du:

  • kunnskap om en litterær epoke og den litteraturhistoriske konteksten den inngår i
  • en forståelse av sentrale teoretiske perspektiver og begreper knyttet til en litterær epoke
  • evne til å demonstrere litteraturhistorisk innsikt i praktisk litterær analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Seminarundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Emner med obligatorisk muntlig innlegg/kvalifiseringsoppgave forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

20 studiepoeng i litterære emner. LIT2000 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer bør være avlagt på forhånd, men emnet kan også tas parallelt i samme semester.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter du tidligere har oppnådd studiepoeng for. Ta evt. kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som seminarundervisning: ti seminarer på tre timer eller fjorten seminarer på to timer. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, som i alt omfatter 16 uker. Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt. Undervisningsplanen angir hva som skal forberedes til hver samling.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: I løpet av semesteret skriver du en kvalifiseringsoppgave på ca. 5 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Alle får individuell respons på kvalifiseringsoppgaven. Aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen. Det føres ikke obligatorisk oppmøte våren 2022, men vi anbefaler sterkt at du møter til undervisning.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig inneværende semester og de to neste gangene emnet tilbys.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være 5 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Avvik i omfang på mer enn +/- 10 prosent kan føre til trekk i karakteren. Besvarelsen må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledning finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Eksamen kan også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres i Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Skandinaviske språk (norsk, svensk, dansk)