Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsstudium i én spesifikk periode av litteraturhistorien eller studeres på tvers av historiske perioder. Med utgangspunkt i et nærmere definert litterært pensum kan temaet være enten historisk eller systematisk. Temaene varierer fra semester til semester.

Pensum består av i alt tolv verk, hvorav minimum tre og maksimum fire er av teoretisk art (150-200 sider teoretisk artikkelstoff tilsvarer ett verk.)

Emnet finnes også i en ti-poengsversjon med kode LIT4360A. Ti-poengsversjonen har krav om et mindre pensum og en kortere semesteroppgave.

Tema for dette semesterets undervisning finner du her

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du:

  • dypere innsikt i et spesifikt litterært emne.
  • evne til å bruker denne kunnskapen i en analyse av litterære verk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til masterstudium i Litteratur- eller Estetikkprogrammet. Emnet LIT2000 eller LIT4001 Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer må være avlagt i bachelorgraden, eller tidlig i masterstudiet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot LIT4360A – Litterært tekststudium II

Undervisning

Undervisningen til ti- og tyve-poengsversjonen av emnet gis under ett. Seminarundervisning: tre timer i uken i ti uker. I tillegg kommer to lese-/skriveuker, i alt tolv uker. Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må gi en muntlig presentasjon av et utkast til semesteroppgaven. Utkastet må være presentert og kommentert av faglærer før eksamen.

Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen er en semesteroppgave på 18 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Avvik i omfang på mer enn +/- 10 prosent kan føre til trekk i karakteren.Tema for oppgaven bestemmes i samråd med faglærer. Besvarelsen må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Tidligere sensorveiledninger finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Alternerer med LIT4340B, som gis hver høst.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk