Dette emnet er nedlagt

POR2304 – Brasiliansk prosa (19.-21. århundre)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Lesning av 5 romaner f.o.m. romantikken til vår egen tid.

Hva lærer du?

Studenten får en grunnleggende innføring i litterær analyse gjennom arbeid med nyere brasiliansk prosa. Kurset forutsetter fordypning i den aktuelle litteratur- og kulturhistorie.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er obligatorisk oppmøte til undervisningen de to første ukene for at studenten skal beholde plassen på emnet. Ved mindre enn 2 oppmeldte avlyses undervisningen.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar i 10 uker, med innlagte skrivepauser. Undervisningen vil være felles med POR2301 – Portugisisk prosa (19 - 21. århundre) (nedlagt) og POR2305 – Afrikansk-portugisisk prosa (20. - 21. århundre) (nedlagt).

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Det er obligatorisk oppmøte til undervisningen de to første ukene for at studenten skal beholde plassen på emnet.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en mappe som består av tre oppgaver, to skriftlige og én muntlig. Omfanget av hvert av de skriftlige arbeidene i mappen skal være 3-6 sider à 2300 tegn. Skriftlige oppgaver må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Oppgavene må godkjennes av faglærer og skal legges frem ved en samtale med to sensorer som finner sted ved slutten av semesteret, og som utgjør den muntlige oppgaven i mappen. Samtalen skal bl.a. handle om de skriftlige oppgavene, men kandidatene må også kunne gjøre rede for de andre tekstene som er behandlet.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/POR2304/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Eksamensspråk

Begge oppgavene i mappen skal skrives på portugisisk. Den muntlige prøven holdes på portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Portugisisk