Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Verkene som utgjør pensum er klassikere fra 1800- og 1900-tallets russiske litteratur fra Dostojevskij til Platonov. Felles for alle er at de representerer skjønnlitteraturens motstand mot totalitær ideologi og utopiske prosjekter.

Hva lærer du?

  • Studentene får kunnskap om russisk utopisk og totalitær ideologi og skal studere hvordan denne ideologien er blitt reflektert i sentrale skjønnlitterære verker. Sentralt i tematikken står begrepet «Det nye menneske».
  • Studentene skal lese verkene i original og vil få trening i å snakke om litteratur på russisk.
  • Studentene vil få ytterligere trening i å skrive litterære analyser og å finne og bruke relevant faglitteratur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått eksamen i RUS1310 – Russisk litteratur 1 eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Da de litterære tekstene leses på russisk anbefales forkunnskaper i russisk språk tilsvarende RUS2102 – Russisk språkbruk 3.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal levere en skriftlig kvalifiseringsoppgave på ca. 5 sider. Tema for oppgaven velges i samråd med faglærer. Oppgaven må være godkjent før eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være ca. 5 sider (à 2300 tegn), og må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk, engelsk eller russisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk i Euram-programmet, studieretning russisk, fordypning (100-gruppe) i russisk litteratur.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk