SPA4000 – Prosjektutviklingsseminar for masteroppgave i spansk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet behandler prosessen fra tankeskriving (skriving som ledd i læringsprosesser) til presentasjonsskriving (skriving for andre lesere) med utgangspunkt i ditt eget og andres masteroppgaveprosjekt. Emnet bygger videre på IBER4000 – Hvordan skrive masteroppgave i spansk eller portugisisk og gir deg øvelse i å bruke forskjellige sjangre for å diskutere og reflektere over hvilke faktorer som former en lengre tekst og hvilke valg som tas i arbeidet med den. Gjennom egen tekstproduksjon og diskusjon av eget og andres prosjekter, får du skriftlig og muntlig trening i spansk akademisk diskurs og i å formidle ditt planlagte prosjekt på spansk til et allment publikum. Denne treningen skal hjelpe deg å videreutvikle din masteroppgave og gjøre deg bedre rustet til selve skrivingen.

I undervisningsperioden skriver du en akademisk tekst hvor du presenterer ditt eget prosjekt og indentifiserer utfordringer ved det. Du lager også en muntlig presentasjon på video hvor du kommenterer det planlagte prosjektet ditt på akademisk spansk. I tillegg skriver du et populærvitenskapelig blogginnlegg som presenterer temaet for oppgaven for et allment publikum. Du skal også være med på å diskutere kvaliteten og utviklingspotensialet av eget og andres prosjekter.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

  • har du oppøvd evnen til å tåle og gi konstruktiv kritikk, og til å vurdere kvaliteten av og se utviklingspotensialet i egne og andres skriftlige arbeider 
  • kan du presentere ditt prosjekt både skriftlig og muntlig på akademisk spansk 
  • kan du presentere prosjektet ditt skriftlig på populærvitenskapelig spansk
  • forstår du forskjellen på tankeskriving og presentasjonsskriving, og har øvelse i å bruke dette i arbeidet med en lengre akademisk tekst.
  • kan du argumentere for masteroppgavens problemstilling, bruk av metode og teoretisk rammeverk både akademisk og populærvitenskapelig
  • har du praktisk innblikk i bibliografisk litteratursøking og er i stand til å referere og forholde deg kritisk til kildene dine

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak til emnet forutsetter opptak til masterstudieretningen Spansk, portugisisk.

Undervisning

Seminar, 2 timer i uka i 10 uker, samt gruppeveiledning (se den detaljerte timeplanen).

Det forutsettes forberedelse til seminarene, og du skal gi respons på medstudentenes skriftlige arbeid og muntlige presentasjoner. I tillegg forventes det at studentene deltar aktivt på seminarene. 

Eksamen

Vurderingsformen for emnet er en mappe som består av tre oppgaver:  

  • En akademisk tekst på ca. 2 sider à 2300 tegn som presenterer det planlagte prosjektet og utfordringene ved det til et spesialisert publikum.
  • En videosnutt på ca. 10 minutter der studenten ved hjelp av en PowerPoint-presentasjon kommenterer det planlagte prosjektet sitt på akademisk spansk.
  • En populærvitenskapelig tekst på ca. 1 side à 2300 tegn som formidler det planlagte prosjektet til et allment publikum.

Dette materialet blir også publisert på bloggen Tesinas en proceso. Planlagte masteroppgaver i spansk før semesterslutt.

Oppgavene kan bearbeides etter veiledning før endelig levering. Oppgaven leveres i Inspera (se under).

Sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Spansk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Spansk