MEVIT1010 – Medieanalyse: Tekst og fortolkning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et analyseemne. Studentene skal gjennomføre 4 analyseemner hver på 5 studiepoeng. Analyseemnene ligger etter hverandre i første og tredje semester.

Ulike medier tilbyr et bredt spekter av tekster i vid forstand. Dette inkluderer medietekster som tv-serier, film, dataspill, nyhetsartikler, reklame og mye annet. En analytisk forståelse av medietekster er essensielt for å kunne fortolke medias meningsinnhold og virkning. Dette emnet fokuserer på humanistiske tradisjoner innen tekstfortolkning. Studentene blir introdusert for analyseverktøy og teoretiske perspektiver som kan anvendes til å analysere et bredt spekter av medietekster.

Hva lærer du?

Når emnet er gjennomført kan du:

  • Gjennomføre egen tekstanalyse
  • Vurdere akademiske tekstanalyser
  • Demonstrere kjennskap til sentrale humanistiske fortolkningstradisjoner

Opptak og adgangsregulering

Kun programstudenter på bachelorprogrammet i medievitenskap kan få opptak til dette emnet.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot MEVIT2700 – Medietekster: teori og analyse

Undervisning

Undervisningen foregår i forelesninger og i workshops.

Obligatorisk aktivitet: 

Muntlig gruppepresentasjon. Vurderes godkjent/ikke godkjent.

Eksamen

Individuell oppgave: Analyse av medietekst

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodiske emneevalueringer:

Peiodisk emneevaluering høst 2019

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk