MEVIT4326 – Strategisk kommunikasjon i samfunnet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Alle bedrifter og organisasjoner må kommunisere med sine omgivelser. I dette emnet ser vi på den rollen som slik strategisk kommunikasjon (’public relations’) spiller i samfunnet. Hvilke sosiale og politiske konsekvenser har kommunikasjonsbransjen? Emnet tar for seg positive og negative sider ved denne typen virksomhet.

Hva lærer du?

Læringsutbytte er de kunnskaper, ferdigheter og kompetanser studenten har tilegnet seg etter fullført emne. Når emnet er fullført og eksamen avlagt, forventes studenten – med sin kunnskap, forståelse, innsikt og ferdighet, oppnådd gjennom forelesninger, seminarer, pensumlesing og eksamensskriving – å kunne:

• analysere en organisasjons kommunikasjonsvirksomhet kritisk

• skrive en analyse og/eller en teoretisk oppgave om strategisk kommunikasjon

• vite om, forstå, analysere, syntetisere og vurdere:

- Rollen strategiske kommunikatører, i offentlige eller private organisasjoner, spiller i samfunnet

- generelle etiske og politiske problemstillinger kommunikatører stilles overfor

- strategiske kommunikatører og kommunikasjonsbransjens innflytelse med tanke på offentligheten, mediene og politikere

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masternivå i medievitenskap eller journalistikk.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bør ses i sammenheng med MEVIT4327 Anvendt strategisk kommunikasjon.

Undervisning

Undervisningen består av forelesning og seminar, og studentene oppfordres til å danne egne kollokviegrupper.

Emnet har tre obligatorisk aktiviteter, vurdert som godkjent/ ikke godkjent. Begge må være godkjent for å kunne ta eksamen i emnet:

  • Oppmøte på minst 75% av seminarundervisningen - totalt 5 av 7 seminarer
  • Studentene skal løse en gruppeoppgave, med skriftlig innlevering i Canvas (minimum 5 normalsider 2300 tegn uten mellomrom) og muntlig framføring på seminarene. Gruppeinndeling og utlevering av oppgaver skjer på første seminarmøte
  • Studentene skal ha kommentatorrollen en gang i løpet av seminarrekka, med skriftlig og muntlig kommentar. 

Eksamen

Tre dagers hjemmeoppgave på inntil 10 sider, som vurderes med bokstavkarakter. Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å få mulighet til å ta eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering høsten 2015

Periodisk evaluering høsten 2012

Periodisk evaluering høsten 2019

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2021

Emnet gis annethvert år.

Eksamen

Høst 2021

Emnet gis annethvert år.

Undervisningsspråk

Norsk