Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innføring i musikkpedagogikk, kulturforståelse og musikkformidling. Emner fra musikkpsykologi, musikksosiologi og musikk og identitet. Konsertforberedelse og musikkproduksjon.

Hva lærer du?

Kurset skal gi forståelse for sentrale problemstillinger og didaktiske utfordringer i forhold til formidling av musikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Kurset går over hele vårsemesteret. Det vil bli gitt 8 dobbelttimer med forelesninger og avsatt 4 timer til prosjektgjennomføring. Det er ikke anledning til fravær utover 3 ganger. Med fravær utover dette vil kurset ikke bli godkjent med mindre studenten etter individuell avtale med faglærer leverer inn ekstra oppgaver. Prosjektet må være gjennomført og godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave (minimum 5 sider a 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet). Semesteroppgaven drøfter prosjektet (plan, gjennomføring og evaluering) ved å trekke inn pensumlitteraturen og kunnskap fra forelesninger. Tittel og prosjektplan bestemmes av studenten i samråd med faglærer. Oppgaven skal leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering våren 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2008

Eksamen

Vår 2008

Undervisningsspråk

Norsk