Dette emnet er nedlagt

MUS2680 – Spesialpensum i musikkhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Et selvvalgt musikkhistorisk emne, knyttet til et litteraturpensum på ca. 800 sider. Emne og litteratur velges i samråd med en veileder. Man kan for eksempel ta for seg en musikalsk periode, en genres utvikling, en komponists musikk eller en musikkestetisk problemstilling. Eks. på emnetitler: "J. S. Bachs kantater", "Sergej Rachmaninov", "Norsk mellomskrigstid", "Afroamerikansk musikk", "Fra funk og disco til 90-tallets dansemusikk", "Kan du fortelle en historie?"

Hva lærer du?

Faglig fordypning i det valgte emnet; evne til problematisering; evne til å arbeide selvstendig; øvelse i skriftlig framstilling og argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Inntil 4 timer à 60 minutter individuell veiledning.

Eksamen

En semesteroppgave på 10 sider som leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Oppgaven skal være en selvstendig redegjørelse for en problemstilling hentet fra feltet. Pensum og oppgavens tittel skal godkjennes av veileder på forhånd. Gradert karakterskala benyttes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk