Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I grupper med fokus på rytmisk musikk vil arbeide med musikk skrevet for mange stemmer. 
Aktuelle besetninger er storband og korps etc. Studentenes interessefelt og genretilhørighet vil ha stor innvirkning på undervisningen.

Grupper med fokus på klassisk musikk lærer grunnleggende arrangeringsteknikker for symfoniorkester. Av pedagogiske grunner vil det særlig fokuseres på orkestreringsprinsippene til Nicolay Rimsky-Korsakov. Studentene skriver først arrangementer for hver av orkestergruppene og til slutt for tutti orkester.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet med fokus rytmisk musikk vil studenten ha tilegnet seg kunnskap og ferdigheter i instrumentasjon og arrangering for mange stemmer, og emnet vil omfatte instrumentkunnskap, notasjon og ulike instrumentasjons- og arrangeringsteknikker.

Etter å ha gjennomført emnet med fokus på klassisk musikk vil man ha lært:
• å skrive satser basert på viderekomne harmoniske teknikker fra det 20. århundre
• å skrive for diverse utradisjonelle kammerbesetninger
• ulike innfallsvinkler til form og utvikling av et musikalsk materiale

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS2270 Satslære 2B. Studentene fortsetter med den sjangeren (klassisk eller rytmisk) de hadde på MUS2270, eller kan ta en prøve for å bytte sjanger.

Undervisning

En dobbelttime i uken i 12 uker. 2 obligatoriske oppgaver må være godkjent for at studenten kan få gå opp til eksamen.

Eksamen

Hjemmeeksamen på 3 dager bestående av en arrangementsoppgave på 100 takter (for rytmiske sjangere) eller 50 takter (for klassiske sjangere) for et ensemble (mer enn 10 stemmer).

Emnets oppgavetekst og sensorveiledning finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk