Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en innføring i grunnleggende akustikk,
signalbehandling, og lydpersepsjon, samt verktøy for generering og analyse av lyd.

Hva lærer du?

Du lærer:

• grunnleggende prinsipper for lyd, lydframbringelse og lydpersepsjon
• bruk av tilhørende teknologi

Undervisning

12 uker vekslende mellom forelesninger og øvelser, fordelt på 16 timer forelesninger og 8 timer øvelser.

4 korte obligatoriske øvingsoppgaver må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

14-dagers hjemmeeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk, engelsk ved behov