MUS4226 – Oppgaveseminar i musikkvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i masteroppgaveskriving. Undervisningen dekker sentrale temaer som utforming av problemstilling, teori- og metodeforståelse, litteratursøk, godt språk, referanseteknikker, m.m.

Emnet er obligatorisk for masterstudenter i musikk, og tas i 2. semester av studiet.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført vil studenten:

  • kjenne til masteroppgavens sentrale deler og dens oppbygning.
  • kunne utarbeide planer for et mindre forskningsarbeid.
  • ha fått øvelse i muntlig og skriftlig presentasjon.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MUS4215 – Fagtradisjoner i musikkvitenskapen (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 6 dobbelttimer forelesninger og 8 dobbelttimer seminarundervisning. Det vil bli gitt øvingsoppgaver i de ulike seminargruppetimene. Tre av disse må innleveres og godkjennes for at studenten skal kunne bestå emnet.

Eksamen

Et innledningskapittel på minimum 5 sider à ca. 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet, til egen masteroppgave skal leveres til gitt frist. Studenter som skal skrive 30-poengs masteroppgave kan istedenfor velge å skrive en prosjektbeskrivelse (samme lengde).

Emnets sensorveiledning finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

English for Nordic Music study option