NORA0130IN – Intensivt mellomkurs i norsk, trinn III

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Intensivt mellomkurs i norsk trinn III er et intensivemne som tilbys i sommersemestret. Studentene leser sakprosa, skjønnlitterære tekster og annet autentisk stoff. Noveller leses også. Gjennom dette stoffet skal de bli kjent med norsk kultur og samfunnsliv, og de skal utvide det mer spesifikke ordforrådet sitt. Spesielle problemstillinger i grammatikken, bl.a. leddstilling, logiske relasjoner, modalitet, passiv og partisipper blir gjennomgått. Muntlig trening står sentralt. 

Hva lærer du?

Studentene skal kunne følge forelesninger, radio- og tv-programmer og andre typer muntlige framstillinger på norsk. De skal lese fagtekster, aviser og annet autentisk stoff. De skal kunne uttrykke seg forståelig og selv kunne forstå andre i samtaler og diskusjoner. De skal kunne uttrykke seg skriftlig i refererende, beskrivende og argumenterende framstillinger. De skal kunne beherske hovedreglene for norsk grammatikk.

Bestått NORA0130IN tilsvarer norskkravet for opptak til norske universiteter og høgskoler og er ekvivalent med Bergenstesten. Enkelte faglige godkjenninger (for f.eks. leger, tannleger osv.) har i tillegg et krav om minimumskarakter.

Opptak og adgangsregulering

Dette er et betalingskurs og kursavgiften er NOK 14 000

  • Kun studenter tatt opp til kurset kan delta i undervisningen.
  • Bestått NORA trinn III dekker norskkravet for opptak til UiO.
  • NORA0130IN er ikke godkjent for støtte fra Lånekassen.
  • Se hele søknadsprosessen.

Søknadsperiode

Søknadsperioden til sommer 2022 er 4. januar til 1.mars 2022.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Søkere må fylle kravene til generell studiekompetanse i Norge (unntatt i norsk) og fremlegge dokumentasjon. Det forutsettes at søkeren har bestått Norsk trinn II med karakteren "D" eller bedre på både muntlig og skriftlig eksamen eller Norskprøven nivå B1. Dersom du har fullført ISS eksamen mellom mai 2020 og desember 2021 må du ha fått bestått på alle deler av eksamen. Hvis du har tatt et kurs på nivå B1 utenfor UiO, må du vise dokumentasjon på godkjent eksamen i Norskprøven B1 på første undervisningsdag. Studenter som ikke møter kravet om å være på nivå B1, vil bli flyttet til trinn II. 

Overlappende emner

Dette emnet ekvivalerer med emnene ovenfor, og med trinn B2-C1 (6-7) ved Folkeuniversitetet og trinn B2-C1 i europeisk rammeverk. Norskkurs med inntil 40 studiepoeng kan, for internasjonale studenter, brukes i en grad ved UiO. Ta kontakt med ditt institutt for mer informasjon. 

Dette emnet tilsvarer Bergenstesten.

Undervisning

Kurset har en varighet på seks uker og omfatter 26 undervisningsdager med undervisning hver dag, mandag-fredag. 

Pensum

Her på berget (av Ellingsen & Mac Donald - tekstbok og arbeidsbok, 2016),+ kompendium

Her på berget  er tilgjengelig som fysiske bøker hos Akademika og de fleste norske bokhandlere. Bøkene kan også kjøpes som digitale bøker via Brettboka. Brettboka har bare sider på norsk, se veiledning for bokkjøp på engelsk (pdf).

Kvalifiseringsoppgave

Kvalifiseringsoppgaven består av to deler, en muntlig og en skriftlig innlevering. Begge skal gjøres i løpet av oppsatt tid midt i semesteret og leveres i Inspera innen oppsatt frist. Hvis oppgavene ikke leveres, mister studenten retten til å gå opp til eksamen. Hvis studenten får ikke bestått, gis vedkommende en ny sjanse (3 dagers frist - med tilbakemelding fra faglærer om hva som må forbedres i den innleverte den muntlige/skriftlige oppgaven, og studenten leverer så den muntlige/skriftlige oppgaven inn igjen). Hvis den muntlige/skriftlige oppgaven ikke bestås etter andre forsøk, er studenten ikke kvalifisert for eksamen og kan dermed ikke ta eksamen.

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamen

Eksamen i ordinære semestre

Kurset har avsluttende muntlig og skriftlig eksamen.  

Muntlig eksamen teller 50 % av totalkarakteren og består av to deler, test i muntlige ferdigheter og test i lytteforståelse. Muntlig eksamen varer i 30 minutter. Skriftlig eksamen teller 50 % av totalkarakteren og består av to deler, test i skriftlige ferdigheter og test i leseforståelse. Skriftlig eksamen varer i 3 timer. Du vil få informasjon av din lærer om når muntlig eksamen skal være. Du vil også få informasjon om tid og sted for skriftlig eksamen i Studentweb. 

Sensorveiledningen for eksamen er publisert her.

Tidligere eksamensoppgaver

Tidligere eksamensoppgaver kan lastes ned fra nettsidene våre.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Du kan sjekke eksamensresultatet ditt og bestille karakterutskrift i Studentweb tre uker etter eksamen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Kandidater kan ta eksamen på nytt uten å betale eksamensavgift hvis de: a) har gyldig fravær (legeattest), eller b) strøk på eksamen. Kandidater som vil ta eksamen på nytt for å forbedre resultatet sitt, eller ikke møtte til ordinær eksamen må betale en eksamensavgift på 2 250 kroner.

Kandidater kan fremstille seg til eksamen opp til tre ganger i et emne. Du kan ikke ta eksamen på nytt hvis du har brukt opp alle eksamensforsøkene dine. Kandidater som skal ta ny eller utsatt eksamen i NORA-emner, kan gjøre dette neste gang det avholdes eksamen i emnet (avhengig av ledig plass). Hvis du har fullført obligatoriske oppgaver/aktiviteter eller kvalifiseringsoppgave, trenger du ikke ta disse på nytt hvis ny eksamen avlegges innen tre år. Ved ny eksamen må kandidaten ta aller deler av eksamen på nytt, både muntlig og skriftlig.

Ta kontakt med ISS kontoret for å ta eksamen på nytt (nora-admin@iss.uio.no).

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emnekombinasjoner

Emnet kan kombineres med ISSN1115 - Nynorsk

Betaling og kansellering

Se informasjon om betaling (in English)

Se informasjon om kansellering (in English)

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver sommer

Eksamen

Hver sommer

Undervisningsspråk

Norsk

Kursavgift

NOK 14 000,-