FINF4031 – Individuell semesteroppgave

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet innebærer skriving av en semesteroppgave innen det emneområdet som studenten planlegger å skrive masteroppgave om.

Oppgaven skal skrives som fagartikkel på 6000 – 8000 ord, i tråd med nærmere retningslinjer om innhold og identifisering og fastsettelse av individuell litteratur.

Før innlevering av oppgaven skal studentene gi en 15 minutters presentasjon av semesteroppgaven. Presentasjonen skjer innenfor rammene av et åpent arrangement der det det legges til rette for spørsmål og diskusjon.

Hva lærer du?

Målet med emnet er å gi studenten anledning til fordypning innen et selvvalgt emne, og å presentere resultatene fra dette arbeidet i form av en velskrevet artikkel og en god muntlig presentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er obligatorisk på Forvaltningsinformatikk (master - to år)

Undervisning

Forelesninger og individuell veiledning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave.

Gjennomført muntlig presentasjonen er vilkår for eksamen. Det gis én samlet karakter som er basert på bedømmelse av semesteroppgaven, den skriftlige delen av presentasjonen (Powerpoint-presentasjon eller lignende) og den muntlige fremføringen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Det er utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk