Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Koronaviruset: Undervisning og eksamen Høst 2020

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen.

Les oppdatert informasjon om undervisning og eksamen høstsemesteret 2020

Emnet vil høsten 2020 ha bokstavkarakter, A-F.


Helseretten omfatter rettigheter og plikter knyttet til helse og omsorgstjenester, helseforskning og organiseringen av helse- og omsorgstjenesten. Dette emnet dreier seg om grunnleggende helserett og det å kunne framstille og forstå rettsregler knyttet til helse- og omsorgstjenesten. 

Denne utdanningen er målrettet mot andre enn jurister og studenter på juridisk fakultet. 

Hva lærer du?

I faget grunnleggende helserett skal du få kunnskaper om hvordan helse- og omsorgstjenesten er organisert og regulert. Det er et mål at du får en oversikt over helselover og hvordan disse benyttes for å finne frem til 

Det legges vekt på å gi forståelse for hvordan begreper brukes og rettskilder, og for pasientrettigheter og plikter for helsepersonell og for helsevirksomheter. 

Det omfatter rettigheter for befolkningen og pasienter og plikter for helsevirksomheter og helsepersonell. Du lærer deg om grunnlaget for å gi helsehjelp, krav til forsvarlighet, taushetsplikt og om rettigheter til informasjon og til helsehjelp. 

Du lærer om smittevern og helseberedskap i lys av pandemier. 

Du lærer om grunnlaget for å benytte tvang i helsehjelpen. Du finner læringskrav og litteraturliste på emnets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Merk at undervisning og pensum er utarbeidet for emnet på masternivå. Imidlertid er læringskrav på dette emnet justert for studenter på bachelornivå.

Overlappende emner

Undervisning

Digitale forelesninger i form av opptak og zoom. Det utarbeides undervisningsmateriale. 

Eksamen

Høst 2020:
6-timers hjemmeeksamen

 

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Emnet har open book-eksamen i kombinasjon med Lovdata Pro. Alle fysiske papirbaserte hjelpemidler (bøker, utskrifter, notater o.l.) kan benyttes under eksamen. Hjelpemidlene kan innarbeides etter eget ønske.

Under eksamen vil det også gis tilgang til samtlige digitale hjelpemidler i Lovdata Pro.

Øvrige elektroniske eller digitale hjelpemidler er ikke tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Det juridiske fakultet har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 
 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dette emnet er på bachelornivå. Vi tilbyr også emnet på masternivå (10 studiepoeng) og med krav til forkunnskaper, se JUS5550 – Helserett.

Se oversikten over om overlappende emner. Ved overlapp vil vekttallsreduksjonen registreres på bachelor-emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk