Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er nedlagt fom. høsten 2021, studenter som har behov for å gjennomføre et gjentak av emnet kan ta kontakt for å få melde seg til en siste eksamen høsten 2021. Emnet erstattes av JUROFF1550 Introduksjon til helserett.

Helseretten handler om det å kunne framstille og forstå rettsregler knyttet til sykdom og helse. Stor vekt legges på rettighetsbegrepet, herunder pasienters rett til helsetjenester, og kravet til forsvarlighet og andre krav til helsepersonells yrkesutøvelse. Videre vektlegges forståelse av rettskildesituasjonen i helseretten og vurderinger av rettssikkerhetsspørsmål, særlig ved behandling av pasientklager og ved bruk av tvang overfor pasienter med psykisk sykdom.

Du får innsikt i begrunnelsen for reglene og i hvorfor det benyttes skjønnsmessige regler (rettslige standarder), samt i hvordan disse skal benyttes.

Du får kunnskap om sammenhenger mellom nasjonale lover, internasjonale reguleringer og EU/EØS-retten. Det gis en oversikt over internasjonale og nasjonale reguleringer.

Du får innsikt i begrunnelsen for reglene og i hvorfor det benyttes skjønnsmessige regler (rettslige standarder), samt i hvordan disse skal benyttes.

Undervisning og pensum er lagt opp for personer som ikke har juridiske forkunnskaper. Du får en innføring i juridisk metode i en situasjon med mange ulike reguleringer.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Finne aktuelle lover og bestemmelser og benytte disse til å løse grunnleggende rettslige spørsmål
 • Finne bestemmelser som innebærer plikter for helsevirksomheter og helsepersonell, samt motsvarende rettigheter for befolkningen og pasienter.
 • Forstå når det er en rettslig standard, som for eksempel forsvarlighetsplikten, og hovedtrekkene i hvordan slike standarder anvendes
 • Forstå hvordan regler henger sammen og hvordan lovgivningen bygger på menneskerettigheter, for eksempel:
  • Sammenhenger mellom retten til informasjon og til å beskytte seg mot informasjon, og autonomiprinsippet
  • Sammenhenger mellom retten til beskyttelse av liv og helse og
   • Forsvarlighetsplikten og reguleringer av retten til nødvendig helsehjelp
   • Smittevernreguleringer
 • Forstå begrunnelsen for klageretten og ansvarssystemene i helseretten, og å finne de aktuelle bestemmelsene

 


Helseretten omfatter rettigheter og plikter knyttet til helse og omsorgstjenester, helseforskning og organiseringen av helse- og omsorgstjenesten. Dette emnet dreier seg om grunnleggende helserett og det å kunne framstille og forstå rettsregler knyttet til helse- og omsorgstjenesten. 

Denne utdanningen er målrettet mot andre enn jurister og studenter på juridisk fakultet. 

Hva lærer du?

I faget grunnleggende helserett for ikke jurister skal du få kunnskap om helselover som regulerer organiseringen av helsetjenesten og grunnleggende rettigheter for befolkningen. Forskjellene mellom jus og etikk og etikkens betydning innenfor helseretten er et av temaene. 

Du får kunnskap om rettigheter til liv og helse, frivillighet og tvang, samt retten til konfidensialitet. Hvordan begreper benyttes i loven i tilknytning til regler og innholdet i disse begrepene er en del av faget. Du skal få kunnskap om sentrale rettigheter og plikter og over hvem som er regulert, det vil si hvem som rettighetshavere og pliktsubjekter.

Du får innsikt i begrunnelsen for reglene og i hvorfor det benyttes skjønnsmessige regler (rettslige standarder), samt i hvordan disse skal benyttes.

Du får kunnskap om sammenhenger mellom nasjonale lover, internasjonale reguleringer og EU/EØS-retten. Det gis en oversikt over internasjonale og nasjonale reguleringer.

Du får innsikt i begrunnelsen for reglene og i hvorfor det benyttes skjønnsmessige regler (rettslige standarder), samt i hvordan disse skal benyttes.

Undervisning og pensum er lagt opp for personer som ikke har juridiske forkunnskaper. Du får en innføring i juridisk metode i en situasjon med mange ulike reguleringer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Merk at undervisning og pensum er utarbeidet for emnet på masternivå. Imidlertid er læringskrav på dette emnet justert for studenter på bachelornivå.

Overlappende emner

Undervisning

Digitale forelesninger i form av opptak og zoom. Det utarbeides undervisningsmateriale. 

Eksamen

Høst 2020:
6-timers hjemmeeksamen

 

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Emnet har open book-eksamen i kombinasjon med Lovdata Pro. Alle fysiske papirbaserte hjelpemidler (bøker, utskrifter, notater o.l.) kan benyttes under eksamen. Hjelpemidlene kan innarbeides etter eget ønske.

Under eksamen vil det også gis tilgang til samtlige digitale hjelpemidler i Lovdata Pro.

 

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Det juridiske fakultet har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 
 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dette emnet er på bachelornivå. Vi tilbyr også emnet på masternivå (10 studiepoeng) og med krav til forkunnskaper, se JUS5550 – Helserett.

Se oversikten over om overlappende emner. Ved overlapp vil vekttallsreduksjonen registreres på bachelor-emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet er nedlagt fom. høsten 2021, studenter som har behov for å gjennomføre et gjentak av emnet kan ta kontakt for å få melde seg til en siste eksamen høsten 2021. Emnet erstattes av JUROFF1550 Introduksjon til helserett. 

Eksamen

Emnet er nedlagt fom. høsten 2021, studenter som har behov for å gjennomføre et gjentak av emnet kan ta kontakt for å få melde seg til en siste eksamen høsten 2021.  Emnet erstattes av JUROFF1550 Introduksjon til helserett. 

Undervisningsspråk

Norsk