Kort om emnet

Det gis en enkel og populær oversikt over fagområdet astronomi og astrofysikk.Vi legger vekt på å hele tiden inkludere siste nytt i et fagfelt som utvikler seg raskt.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha kunne det følgende:

  • Beskrive stjernehimmelen sett fra jorda og den historiske utviklingen av vårt verdensbilde.
  • Forklare fenomen som sol- og måneformørkelser og tidevann.
  • Beskrive solsystemet med dets ulike objekter, og kjenne til modeller for hvordan dette og andre planetsystemer ble dannet.
  • Forstå sola og andre stjerner, deres dannelse og utvikling.
  • Kjenne til ulike typer galakser og deres fysiske egenskaper.
  • Beskrive Big Bang-modellen for universets utvikling, og forstå argumentene for mørk materie og mørk energi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet krever ingen forkunnskaper ut over generell studiekompetanse.

Overlappende emner

3 studiepoeng overlapp mot AST2000 – Innføring i astrofysikk

Undervisning

4 forelesningstimer og 2 gruppetimer per uke.

Eksamen

Avsluttende 3 timers skriftlig eksamen.

For å beholde plassen på emnet og ta avsluttende eksamen, må du levere inn en obligatorisk nettbasert oppgave i starten av semesteret.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet undervises ved både vår og høst semesteret, og tilbyr derfor ikke utsatt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk