AST5110 – Numerisk modellering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i numeriske teknikker brukt i astrofysikken, og da spesielt innenfor modellering av systemer beskrevet av partielle-differensielle-ligninger (PDE).

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kunnskap om diskretisering av enkle PDE´er etter forskjellige skjemaer
  • kan du undersøke stabiliteten i differansligninger ved hjelp av von Neumanns stabilitetsanalyse
  • har du grundig kunnskap om forskjellen mellom implisitte og eksplisitte numeriske skjemaer og løsningsteknikker benyttet for disse
  • behersker du utledning av karakteristiske ligninger og randkrav basert på disse
  • kan du fremlegge vitenskapelige artikler innen numeriske metoder, for eksempel innen Godunov metoder, muntlig.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Bachelorgrad i Fysikk og astronomi (bachelor) programmet eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen strekker seg over ett semester. 3 timer forelesninger vil bli gitt hver dag i en intensiv to-ukers periode i begynnelsen av semesteret. Resten av semesteret skal studenten jobbe med en hovedprosjektoppgave som vil bli tilpasset masternivået, hvor de skal skrive koder og motta individuell digital veiledning på ukentlig basis.

I løpet av de to første ukene av undervisningen vil studenten også få 6 obligatoriske oppgaver som vil bli tilpasset masternivået. Disse oppgavene må godkjennes før studenten kan begynne å jobbe med hovedprosjektoppgaven. På slutten av semesteret forventes det at studenten holder en muntlig presentasjon av resultatene fra hovedprosjektoppgaven.

Eksamen

I løpet av semesteret skal studenten gjøre et hovedprosjektoppgave som vil bli tilpasset masternivået. Resultater fra prosjektoppgaven skal presenteres muntlig i slutten av semesteret. Presentasjonen av prosjektoppgaven blir utgangspunktet for avsluttende muntlig eksamen som teller 100% ved sensurering.

Dette emnet har 6 obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt under arbeid med hovedprosjektoppgaven. Kun prosjektoppgaven er tillatt ved muntlig eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 06:10:17

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Undervisning og eksamen tilbys ikke våren og høsten 2022.

Dersom emnet tilbys kreves det at minst 3 studenter melder seg på for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 3 studenter som deltar kan emnet organiseres som spesialpensum, men man kan ikke påregne ordinær undervisning. Ta kontakt med studieadministrasjonen dersom du er interessert i å ta dette emnet.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk