Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i numeriske teknikker brukt i astrofysikken og da spesielt innenfor modellering av systemer beskrevet av MHD-ligningene.

Hva lærer du?

Fullføring av emnet gir kompetanse i det følgende:

  • diskretisering av enkle hyperbolske PDE'er etter forskjellige skjemaer
  • å undersøke stabiliteten av differansligninger ved hjelp av von Neummanns stabilitetsanalyse
  • forskjellen mellom implisitte og eksplisitte numeriske skjemaer og løsningsteknikker benyttet for disse
  • multi grid-metoder
  • utledning av karakteristiske ligninger og randkrav basert på disse

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (videreført) programmet eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (videreført) programmet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot AST301

Undervisning

Emnet vil strekke seg over et helt semester. Det normalt to timer forelesninger og to timer med gruppeundervisning i uken men noen av ukene vil organiseres som selvstudium med veiledning.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Obligatoriske innleveringsoppgaver kan gis. Andre vurderingsformer kan også benyttes. Bokstavkarakterer.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil eksamen gis på engelsk.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Studenter som er interessert i å melde seg på dette emnet, bør sende en e-post til studieinfo(at)astro.uio.no for å varsle instituttet. Skriv gjerne "Registrering AST5110" i emnefeltet. Vennligst oppgi ditt fulle navn og studentnummer (hvis du har en) til registrering.

Emnet het Teoretisk astrofysikk til og med høsten 2009.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet undervises ikke høsten 2019.

Dersom emnet tilbys kreves det at minst 3 studenter melder seg på for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 3 studenter som deltar kan emnet organiseres som spesialpensum, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Eksamen vil ikke bli tilbudt høstsemesteret 2019

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)