AST5110 – Numerisk modellering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i numeriske teknikker brukt i astrofysikken og da spesielt innenfor modellering av systemer beskrevet av MHD-ligningene.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kunnskap om diskretisering av enkle hyperbolske PDE´er etter forskjellige skjemaer
  • kan du undersøke stabiliteten av differansligninger ved hjelp av von Neummanns stabilitetsanalyse
  • har du grundig kunnskap om forskjellen mellom implisitte og eksplisitte numeriske skjemaer og løsningsteknikker benyttet for disse
  • behersker du multi grid-metoder
  • behersker du utledning av karakteristiske ligninger og randkrav basert på disse

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Bachelorgrad fra programmet Fysikk og astronomi (bachelor) programmet eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen strekker seg over ett semester. Det er normalt to timer forelesninger og to timer med gruppeundervisning i uken men noen av ukene vil organiseres som selvstudium med veiledning.

Eksamen

Emnet har avsluttende muntlig eksamen som teller 100% ved sensurering. Obligatoriske innleveringsoppgaver kan gis og andre vurderingsformer kan også benyttes.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt på muntlig eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 13:10:05

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisning og eksamen tilbys ikke 2020 høstsemesteret.

Dersom emnet tilbys kreves det at minst 3 studenter melder seg på for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 3 studenter som deltar kan emnet organiseres som spesialpensum, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk