Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Viderekommende innføring i strålingstransport med anvendelse på stjerneatmosfærer og numeriske stjerneatmosfæremodeller, non-LTE og numeriske metoder i strålingstransport.

Hva lærer du?

  • Forstå dannelsen av spektrallinjer uten bruk av antakelsen om lokal termodynamisk likevekt (non-LTE)
  • Forstå grunnleggende numeriske metoder i strålingstransport (non-LTE)
  • Forstå grunnleggende konsepter i modellering av stjerneatmosfœrer
  • Kunne bruke disse metodene til å løse et modelleringsproblem for stjerneatmosfœrer i et semesterprosjekt
  • Kunne presentere resultatene av et prosjekt som en forskningsartikkel

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (under utfasing) programmet eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (under utfasing) programmet.

Undervisning

Emnet vil strekke seg over et helt semester. Det er to timer forelesninger/kollokvier i uken i begynnelsen av semesteret og individuell veiledning av prosjektoppgave andre halvdel av semesteret.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Obligatorisk prosjektoppgave. Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering av de to delene.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Evaluering våren 2010.

Annet

Emnet het Stjerneatmosfærer til og med høsten 2009.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)