AST5210 – Stjerneatmosfærer I

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir viderekommende innføring i strålingstransport med anvendelse på stjerneatmosfærer og numeriske stjerneatmosfæremodeller, non-LTE og numeriske metoder i strålingstransport.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kunnskap om dannelsen av spektrallinjer uten bruk av antakelsen om lokal termodynamisk likevekt (non-LTE)
  • har du kunnskap om grunnleggende numeriske metoder i strålingstransport (non-LTE)
  • forstår du grunnleggende konsepter i modellering av stjerneatmosfœrer
  • kan du bruke disse metodene til å løse et modelleringsproblem for stjerneatmosfœrer i et semesterprosjekt
  • kan du presentere resultatene av et prosjekt som en forskningsartikkel

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Bachelorgrad fra Fysikk og astronomi programmet eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen strekker seg over ett semester. Det er to timer forelesninger/kollokvier i uken i begynnelsen av semesteret og individuell veiledning av prosjektoppgave andre halvdel av semesteret.

Eksamen

Emnet har avsluttende muntlig eksamen og obligatorisk prosjektoppgave. Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering av de to delene.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt på muntlig eksamen

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 17:10:07

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)