Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Viderekommende innføring i strålingstransport med anvendelse på stjerneatmosfærer og numeriske stjerneatmosfæremodeller, stråling i energibalansen i stjerner, 3D strålingstransport og strålingsmagnetohydrodynamikk.

Hva lærer du?

Emnet vil gi deg teoretisk og praktisk bakgrunn for ph.d.-oppgaver innen strålingstransport og stjerneatmosfæremodeller.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (under utfasing) programmet eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (under utfasing) programmet eller tilsvarende, AST4310 - Strålingsprosesser i astrofysikk.

Undervisning

Emnet vil strekke seg over et helt semester. Det er to timer forelesninger/kollokvier i uken i begynnelsen av semesteret og individuell veiledning av prosjektoppgave andre halvdel av semesteret.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Obligatorisk prosjektoppgave. Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering av de to delene.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Evaluering våren 2010.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)