AST4310 – Strålingsprosesser i astrofysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i grunnleggende aspekter for tolkning av elektromagnetisk stråling, strålingsprosesser og kvantemekaniske overganger i atomer og molekyler, transport av stråling i sol og stjerner, diagnostikk av fysiske forhold i stjerner fra observasjoner og observasjonsteknikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kan du forstå ulike prosesser som genererer elektromagnetisk stråling i astrofysiske objekter.
  • kan du forstå ulike grunnleggende prosesser som er viktige for transport av stråling gjennom astrofysiske medier, for eksempel en stjerneatmosfære.
  • kan du hente ut informasjon om de fysiske forholdene i astrofysiske gjenstander fra elektromagnetisk spektra.
  • kan du bruke numeriske verktøy for å analysere dannelsen og transport av stråling i stjerner.
  • kan du sammenfatte resultater fra beregningsbaserte prosjekter i skriftlige rapporter.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Bachelorgrad fra programmet Fysikk og astronomi (bachelor) eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen strekker seg over ett semester. Det er fire timer forelesninger og to timer gruppeundervisning/seminarer per uke. Studenter skal levere en obligatorisk oppgave som må være godkjent før innlevering av den første hjemmeeksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Hvis du likevel ikke får til å møte, ta kontakt med emneansvarlig eller studieadministrasjonen før forelesningen starter for å få viktig informasjon om kurset.

Eksamen

Endelig karakter settes etter en helhetsvurdering av fem oppgaver i form av hjemmeeksamener, der de to første teller 10%, 15% og de tre siste teller 25% hver ved sensurering.

I tillegg er det forventet at studenter skal levere en obligatorisk oppgave som må være godkjent før innlevering av den første hjemmeeksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. jan. 2021 11:10:05

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk