Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En innføring i grunnleggende aspekter for tolkning av elektromagnetisk stråling, strålingsprosesser og kvantemekaniske overganger i atomer og molekyler, transport av stråling i sol og stjerner, diagnostikk av fysiske forhold i stjerner fra observasjoner og observasjonsteknikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • Forstå ulike prosesser som genererer elektromagnetisk stråling
  i astrofysiske objekter.
 • Forstå ulike grunnleggende prosesser som er viktige for
  transport av stråling gjennom astrofysiske medier, for eksempel en stjerneatmosfære.
 • Kunne hente ut informasjon om de fysiske forholdene i
  astrofysiske gjenstander fra elektromagnetisk spektra.
 • Bruke numeriske verktøy for å analysere modellatmosfærer og
  grunnleggende prosesser for generering av stråling
 • Presentere resultatene av numerisk analyse i en skriftlig rapport.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emnene i bachelorprogrammet i Fysikk, astronomi og meteorologi, eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen strekker seg over ett semester. Det er 3 timer forelesninger og 3 timer regneøvelser/seminarer per uke.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Avsluttende 4 timers skriftlig eksamen teller 50 % av sluttkarakteren. En midtveiseksamen teller 30 % og en hjemmeeksamen bestående av øvelser til innlevering, vil utgjøre 20 % av sluttkarakteren.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil skriftlige eksamensoppgaver gis på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter har gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk