AST9310 – Stjerneatmosfærer II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir viderekommende innføring i strålingstransport med anvendelse på stjerneatmosfærer og numeriske stjerneatmosfæremodeller, stråling i energibalansen i stjerner, 3D strålingstransport og strålingsmagnetohydrodynamikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du teoretisk og praktisk bakgrunn for en ph.d.-oppgave innen strålingstransport og stjerneatmosfæremodeller
  • forstår du spektral diagnostikk av stjerneatmosfærer
  • har du forståelse for stråling i energitransport
  • forstår du strålingstransport i 3D
  • har du kunnskap om grunnleggende strålingsmagnetohydrodynamikk
  • kan du bruke moderne stjerneatmosfærekoder til å løse et modelleringsproblem for stjerneatmosfærer i et semesterprosjekt
  • kan du hente inn nødvendige bakgrunnskunnskaper gjennom litteratursøk og presentere denne kunnskapen i forelesningsform
  • kan du presentere resultatene av et prosjekt som en forskningsartikkel

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Undervisning

Undervisningen strekker seg over ett semester. Studenter som er påmeldt emnet samles kun til en 45 minutters forelesning i begynnelsen av semesteret. Hoveddelen av kurset er en semesteroppgave med individuell veiledning. I tillegg finner hver student fram til nødvendig bakgrunnslitteratur og foreleser utvalgte tema fra denne for alle studenter som er påmeldt emnet.

Eksamen

Prosjektoppgave i form av hjemmeeksamen, som teller 100 % i karaktervurderingen.

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det gis ikke utsatt eksamen ved oppstått sykdom e.l. Dersom sykdom eller annet gyldig grunn forhindrer kandidaten å levere hjemmeeksamen innen fastsatt frist så skal dette dokumenteres med gyldig legeattest e.l. innen innleveringsfristen for hjemmeeksamen. Instituttet vurderer om det kan innvilges utsatt innlevering.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2022 18:10:33

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk