FRM5905V – Klinisk farmasøytisk arbeidsmetodikk og klinisk kommunikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnets mål er å gi en innføring i klinisk farmasøytisk arbeidsmetodikk, klinisk kommunikasjon og rollen en klinisk farmasøyt har i helsevesenet. Emnet skal videre gi en innføring i kritisk vurdering av legemiddeldokumentasjon samt hvordan formidle dette til samarbeidende helsepersonell og legemiddelbrukeren.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Hva lærer du?

Etter endt gjennomgang av emneområdene skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap slik at hun/han:

  • Har grundig kunnskap om begrepet legemiddelrelaterte problemer inkludert klassifisering av disse, og videre ha grundig kunnskap om hvordan identifisere, løse og forebygge legemiddelrelaterte problem, samt hvordan kommunisere løsningene med pasient og helsepersonell.
  • Kan gjennomføre systematisk legemiddelgjennomgang og bruke ulike verktøy for dette.
  • Har grundig kunnskap og forståelse for utfordringene rundt overføring av legemiddelinformasjon mellom forskjellige aktører i helsevesenet, inkludert legemiddelsamstemming og legemiddelrapport.
  • Har god kunnskap om og forståelse for teori og prinsipper innen klinisk kommunikasjon, inkludert kunne formidle legemiddeltema til pasienter.
  • Kan kritisk vurdere legemiddeldokumentasjon, inkludert ha forståelse for "evidence based medicine" (EBM) og hvordan bruke samt formidle dette i praksis.
  • Har oversikt over forskning og utredninger om klinisk farmasøytiske tjenester.

Opptak og adgangsregulering

For opptak til emnet kreves Generell studiekompetanse - GSK.
Les mer her: http://www.uio.no/studier/opptak/gsk/

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Cand.pharm./master i farmasi eller reseptar/bachelor i farmasi og minst 2 års relevant yrkeserfaring.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRM5910V - Farmasøyten i helsevesenet

Undervisning

Emnet går over ett semester med to obligatoriske samlinger av en varighet av 3 dager hver:

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, gruppearbeid med bl.a. kasuistikker og obligatoriske hjemmeoppgaver.

Det skal gjennomføres følgende obligatoriske hjemmeoppgaver: legemiddelgjennomganger på ulike pasientkasuistikker (10 stk) med diskusjon av legemiddelrelaterte problem og løsninger tilknyttet disse. Det skal angis hvordan kommunisere dette til helsepersonell og til pasient/legemiddelbruker. Videre skal deltakerne gjennomføre legemiddelsamtaler med pasient, samt også lage pasientundervisning (15 minutters varighet) som skal presenteres på fellessamling, og det skal gjøres et litteratursøk rundt klinisk farmasi arbeid som presenteres på fellessamling. All obligatorisk undervisning må være gjennomført og godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Pensum

Klinisk farmasi - en lærebok.
ISBN 9788245020090 - Fagbokforlaget  

Eksamen

Muntlig eksamen som vurderes bestått/ikke bestått.

Eksamen er valgfri, men må gjennomføres for å få uttelling i studiepoeng.

Adgang til å gå opp til eksamen forutsetter godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning og bestått alle obligatoriske oppgaver.

Dersom du ønsker å avlegge eksamen, må det være dokumentert at du har generell studiekompetanse (GSK). Sjekk her om du innfrir kravene.
 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter har gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Antall deltakere

Ved for få påmeldte kan emnet bli avlyst.

Kursavgift

JA - Se informasjon på studieprogramsiden