FRM5931V – Farmakologisk variabilitet og individtilpasset behandling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kandidatene skal etter gjennomført emne ha grundig kunnskap om faktorer som er av betydning for individuelle forskjeller i effekt og bivirkninger av legemidler, og hvordan denne kunnskapen kan anvendes for å optimalisere legemiddelbehandlingen til den enkelte pasient.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal du ha tilegnet deg:

  • Grundig forståelse for farmakologiske årsaker (farmakodynamiske og farmakokinetiske) til individuell variabilitet i legemiddelrespons
  • Grundig forståelse for de farmakologiske forhold som er spesielt relevante hos gravide og ammende kvinner, barn og nyfødte, samt eldre pasienter, med hensyn til optimalisert legemiddelterapi.
  • Grundig oversikt over bruk av serummålinger og farmakogenetiske analyser som verktøy i terapioppfølging og individualisering av legemiddelbehandling.
  • Grundig forståelse for legemiddelinteraksjoner, inkludert praktisk håndtering for å forebygge terapiproblemer.

Opptak og adgangsregulering

For opptak til emnet kreves Generell studiekompetanse - GSK.
Les mer her: http://www.uio.no/studier/opptak/gsk/

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter kunnskaper tilegnet gjennom bachelorgrad eller mastergrad i farmasi og minst to års relevant yrkeserfaring.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRM5930V - Videregående farmakoterapi I

Undervisning

Emnet går over ett semester med to obligatoriske fellessamlinger av en varighet av henholdvis 3 og 2 dager.

Undervisningen under fellessamlingene vil bli gitt i form av forelesninger og gruppearbeid. I tillegg skal hver student holde en obligatorisk 10 minutters forelesning over et oppgitt tema i løpet av samlingene.

I perioden mellom de to fellessamlingene arrangeres det obligatorisk undervisning via den fleksible læringsplattformen Canvas. Denne undervisningen består av et gitt antall oppgaver/pasientkasuistikker som skal besvares/diskuteres via Canvas.

For å kunne gå opp til eksamen må alle obligatoriske undervisningsaktiviteter være gjennomført og godkjent.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen fire timer.
Eksamen avholdes digitalt  (hjemme-eksamen via Inspera)
Adgang til å gå opp til eksamen forutsetter gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning.

Eksamen er valgfri, men må gjennomføres for å få uttelling i studiepoeng. Dersom du ønsker å avlegge eksamen, må det være dokumentert at du har generell studiekompetanse (GSK). Sjekk om du innfrir kravene.
 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver høst fra 2020

Eksamen

Annenhver høst fra 2020

Deltakere:

Ved for få deltakere kan emnet bli avlyst.

Undervisningsspråk

Norsk

Kursavgift

JA - Se informasjon på studieprogramsiden