FRM9240 – Introduksjon til Positron Emisjon Tomografi (PET) radiofarmaka og bildediagnostikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet skal gi en bred oversikt over medisinsk billeddiagnostikk med positron emisjonstomografi og kontrastmidler (legemidler) som brukes ved slike teknikker.

Hva lærer du?

Etter gjennomføringen av emnet skal du ha lært:

 • Fysisk prinsipp for de vanligste bildediagnostiske modaliteter med særlig vekt på PET samt røngtentomografi (CT), MRI, SPECT og ultralyd
 • Medisinsk bruk av de ulike modaliteter
 • Kontrastmidler (legemidler) som brukes ved de ulike modalitetene
 • Kvalitetskontroll av radiofarmaka og krav
 • Prinsipper for utvikling av radiofarmaka
 • Framstilling av PET isotoper og PET radiofarmaka
 • Terapeutisk bruk av radiofarmaka (Teranostics)
 • Kunne sette seg inn i fagstoff og formidle fagstoffet videre muntlig

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Obligatoriske forkunnskaper

En 5-årig mastergrad innen et relevant fagområde.

Overlappende emner

Undervisning

 • 25 timer forelesninger og demonstrasjoner
 • 5 timer gruppeoppgaver
 • holde ett miniseminar av 20-30 minutter over oppgitt emne

Demonstrasjoner, gruppeoppgaver og avholdelse av ett miniseminar er obligatorisk.

Ved få antall påmeldte kan emnet bli avlyst.

Eksamen

Muntlig eksamen.

Adgang til eksamen krever godkjent deltakelse på demonstrasjoner og gruppeoppgaver og bestått miniseminar.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner:

Hjelpemidler til eksamen

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Norsk (engelsk på forespørsel).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 17:10:50

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst

Undervisning tilbys siste gang høst 2020

Eksamen
Høst

Eksamen tilbys siste gang høst 2022

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)