FRM5240 – Introduksjon til Positron Emisjon Tomografi (PET) radiofarmaka og bildediagnostikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en bred oversikt over medisinsk billeddiagnostikk med positron emisjonstomografi og kontrastmidler (legemidler) som brukes ved slike teknikker.

Hva lærer du?

Etter gjennomføringen av emnet skal du ha lært:

  • Fysisk prinsipp for de vanligste bildediagnostiske modaliteter med særlig vekt på PET samt røngtentomografi (CT), MRI, SPECT og ultralyd
  • Medisinsk bruk av de ulike modaliteter
  • Kontrastmidler (legemidler) som brukes ved de ulike modalitetene
  • Kvalitetskontroll av radiofarmaka og krav
  • Prinsipper for utvikling av radiofarmaka
  • Framstilling av PET isotoper og PET radiofarmaka
  • Terapeutisk bruk av radiofarmaka (Teranostics)

Opptak og adgangsregulering

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har godkjent studieplan for 2.avdeling av det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterstudiet i farmasi t.o.m. FRM3040. For studenter uten opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi kreves kunnskaper i basal kjemi tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Undervisning

  • 25 timer forelesninger og demonstrasjoner
  • 5 timer gruppeoppgaver

Deltakelse på demonstrasjoner og gruppeoppgaver er obligatorisk.

Eksamen

Muntlig eksamen.

Adgang til eksamen krever godkjent deltakelse på presentasjoner og gruppeoppgaver.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Norsk (engelsk på forespørsel).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)