FRM5240 – Introduksjon til Positron Emisjon Tomografi (PET) radiofarmaka og bildediagnostikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet skal gi en bred oversikt over medisinsk billeddiagnostikk med positron emisjonstomografi og kontrastmidler (legemidler) som brukes ved slike teknikker.

Hva lærer du?

Etter gjennomføringen av emnet skal du ha lært:

  • Fysisk prinsipp for de vanligste bildediagnostiske modaliteter med særlig vekt på PET samt røngtentomografi (CT), MRI, SPECT og ultralyd
  • Medisinsk bruk av de ulike modaliteter
  • Kontrastmidler (legemidler) som brukes ved de ulike modalitetene
  • Kvalitetskontroll av radiofarmaka og krav
  • Prinsipper for utvikling av radiofarmaka
  • Framstilling av PET isotoper og PET radiofarmaka
  • Terapeutisk bruk av radiofarmaka (Teranostics)

Opptak til emnet

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har godkjent studieplan for 2.avdeling av det 5-årige masterprogrammet i farmasi ved UiO. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterprogrammet i farmasi t.o.m. FRM3040 – Utvikling av nye legemidler. For studenter uten opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi kreves kunnskaper i basal kjemi tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Overlappende emner

Undervisning

  • 25 timer forelesninger og demonstrasjoner
  • 5 timer gruppeoppgaver

Deltakelse på demonstrasjoner og gruppeoppgaver er obligatorisk.

Ved få antall påmeldte kan emnet bli avlyst.

Eksamen

Muntlig eksamen.

Adgang til eksamen krever godkjent deltakelse på presentasjoner og gruppeoppgaver.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner:

Hjelpemidler til eksamen

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Norsk (engelsk på forespørsel).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 17:10:36

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Undervisning tilbys siste gang høst 2020

Eksamen
Høst

Eksamen tilbys siste gang høst 2022

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)