FRM9240 – Introduksjon til Positron Emisjon Tomografi (PET) radiofarmaka og bildediagnostikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en bred oversikt over medisinsk billeddiagnostikk med positron emisjonstomografi og kontrastmidler (legemidler) som brukes ved slike teknikker.

Hva lærer du?

Etter gjennomføringen av emnet skal du ha lært:

 • Fysisk prinsipp for de vanligste bildediagnostiske modaliteter med særlig vekt på PET samt røngtentomografi (CT), MRI, SPECT og ultralyd
 • Medisinsk bruk av de ulike modaliteter
 • Kontrastmidler (legemidler) som brukes ved de ulike modalitetene
 • Kvalitetskontroll av radiofarmaka og krav
 • Prinsipper for utvikling av radiofarmaka
 • Framstilling av PET isotoper og PET radiofarmaka
 • Terapeutisk bruk av radiofarmaka (Teranostics)
 • Kunne sette seg inn i fagstoff og formidle fagstoffet videre muntlig

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

En 5-årig mastergrad innen et relevant fagområde.

Undervisning

 • 25 timer forelesninger og demonstrasjoner
 • 5 timer gruppeoppgaver
 • holde ett miniseminar av 20-30 minutter over oppgitt emne

Demonstrasjoner, gruppeoppgaver og avholdelse av ett miniseminar er obligatorisk.

Eksamen

Muntlig eksamen.

Adgang til eksamen krever godkjent deltakelse på demonstrasjoner og gruppeoppgaver og bestått miniseminar.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Norsk (engelsk på forespørsel).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)