FRM4010 – Forskningsforberedende kurs i biologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset består av 3 hovedelementer:

  • Generelt om forskning i biologiske fag (forskningsetikk, sikkerhet, forsøksplanlegging, føring av forskningsprotokoll, etc)
  • Praktiske øvelser i biologisk forskning
  • Kliniske og epidemiologiske studier

Hva lærer du?

Kunnskapsmål: Studentene skal etter å ha gjennomgått kurset fått innsikt i forskningsetikk, sikkerhet i laboratoriet, forsøksplanlegging og prinsipper for en protokoll og presentasjon av resultater.

Ferdighetsmål: Studentene skal lære essensielle, praktiske ferdigheter i laboratoriet innen biokjemiske, molekylærbiologiske, mikrobiologiske og cellulære arbeidsmetoder samt få teoretisk innsikt til å vurdere dokumentasjon innen kliniske og epidemiologiske studier.

Holdningsmål: Studentene skal utvikle nysgjerrighet og kritisk sans for metodikk innen biologisk forskning.

Opptak til emnet

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi ved UiO. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning og eksamen: Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterprogrammet i farmasi t.o.m. FRM3040 - Utvikling av nye legemidler, samt de obligatoriske HMS-emnene som kreves for studenter på det programmet. 

For studenter uten opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi kreves kunnskaper i biologi tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid og obligatorisk praktisk laboratoriearbeid. Rapporter og dokumentasjon fra laboratoriekurset skal samles i en mappe. For å få laboratoriekurset godkjent må mappen være komplett, og arbeid utført på lab og innholdet i mappen må dokumentere at studenten har tilegnet seg de forventede kunnskaper og ferdigheter. Antall kursplasser er begrenset til 35.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til eksamen

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2022 03:31:58

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2020

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2022

Undervisningsspråk
Norsk