Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer på tre hovedmiljøtema:

1) Ioniserende stråling og radioaktivitet
2) UV-stråling og ozonlag
3) Drivhuseffekt og klima

Temaene omhandler bl.a.: Naturlig bakgrunnstråling, radon, nytte og risiko knyttet til radioaktive kilder og radioaktive forurensninger, strålebruk i medisin og forskning, atomkraft, fisjon, fusjon, biologiske konsekvenser av ioniserende stråling,
strålingsindusert kreft;
Dannelse og nedbryting av ozon, ozonhullets utvikling, UV-stråling, måling av ozon og UV-stråling, biologiske effekter knyttet til for mye og for lite UV-stråling, D-vitaminmangel, hudkreft;
Atmosfæren og dens sammensetning, drivhuseffekten, betydningen av drivhuseffekten for livet på jorda, drivhusgasser, variasjon i den globale drivhuseffekt og konsekvenser av dette.

Hva lærer du?

Læringsmål: Studentene skal

  • opparbeide en basiskunnskap innen utvalgte miljøtema (ioniserende stråling, radioaktivitet, UV-stråling, ozonlag, drivhuseffekt og klima, samt biologiske konsekvenser knyttet til disse)
  • kunne stille kritiske spørsmål og gjøre egne faglig begrunnede vurderinger innen viktige miljøtema
  • kunne utføre beregninger innenfor de utvalgte miljøtemaene
  • kunne innhente opplysninger på egen hånd fra eksterne kilder for å kunne besvare gitte spørsmål innenfor de utvalgte miljøtemaene

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet kan følges av alle studenter som har ønske om å opparbeide seg kunnskapsbaserte meninger omkring viktige miljøtema. Det er en sterk fordel, men ingen forutsetning, med basiskunnskaper fra videregående skole innen naturfagene.

Overlappende emner

10 studiepoengs overlapp mot FY041, som ble undervist for siste gang våren 2003.

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 4 timer undervisning per uke (3 t forelesning +1 t kollokvier/oppgaveløsning). Emnet inkluderer et obligatorisk prosjektarbeid.

Eksamen

Prosjektoppgaven må være godkjent for at du skal kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Deleksamen i form av en skriftlig prosjektoppgave (medio mars) vektes 20%.

Avsluttende skriftlig eksamen som varer 3 timer.

Endelig karakter fastsettes ut fra en helhetsvurdering av de ulike komponentene som inngår i vurderingsgrunnlaget.
 

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet vil ikke bli undervist våren 2018.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk