Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Eksperimentelle undersøkelser har en lang tradisjon i naturvitenskap og spesielt innen fysikk. Kurset vil gi  en innføring i måleusikkerhet, støy, støyreduksjon, og  PI systemkontroll.  Det vil  videre gis  en introduksjon til noen utvalgte måleteknikker som bioimpedans, magnetooptikk, transmisjon elektronmikroskopi,  lysspredning, hydroakustikk og noen måleteknikker og eksempler  fra porøse  og  granulære materialer. Du  vil få en introduksjon til skriving  av en  vitenskapelig artikkel/rapport.

I den siste delen  av emnet, i ca. 7 uker, skal det utføres en eksperimentell oppgave i et av forskningsmiljøene ved instituttet. Resultatet av denne prosjektoppgaven skal presenteres skriftlig og muntlig."​

 

Hva lærer du?

Hvordan en eksperimentell undersøkelse i fysikk evalueres og rapporteres.

Innføring i målefeil, måleusikkerhet, fordelingsfunksjoner og standardavvik

Støy, støyreduksjon og systemkontroll.

Introduksjon til noen utvalgte eksperimentelle teknikker.

Emnet gir en allmenn forberedelse til kommende masteroppgave i fysikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg må følgende emner tas i samme semester eller være tatt tidligere enn FYS4180:

HMS0503 – Laboratoriesikkerhet
HMS0505 – El-sikkerhet

Anbefalte forkunnskaper

Ett av flg.:

  • Minst 4 semester på bachelorprogrammet Fysikk, astronomi, meteorologi,
  • Minst 4 semester på bachelorprogrammet Elektronikk og datateknologi med studieretning Fysikalsk elektronikk eller Instrumentering/måleteknikk
  • Minst 4 semester på bachelorprogrammet Materialer og energi for fremtiden/Materialer, energi og nanoteknologi, med fordyping mot fysikk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FYS3180 – Eksperimentelle metoder i fysikk

Undervisning

Emnet går hvert høstsemester og omfatter ca. 20 forelesningstimer, en eksperimentell prosjektoppgave i et forskningsmiljø samt obligatoriske timer med studentpresentasjoner.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Det vil være en obligatorisk muntlig presentasjon av et publisert eksperimentelt arbeid.

For å få bestått på kurset kreves følgende:
Midterm eksamen må være bestått (Det vil gis konteeksamen for midterm). I tilleg kreves godkjent projektoppgave og godkjent fremføring av prosjektoppgave.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk