FYS4180 – Eksperimentelle metoder i fysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Eksperimentelle undersøkelser har en lang tradisjon i naturvitenskap og spesielt innen fysikk. Kurset vil gi en innføring i måleusikkerhet, støy, støyreduksjon, og PI systemkontroll. Det vil videre gis en introduksjon til noen utvalgte måleteknikker som bioimpedans, magnetooptikk, transmisjon elektronmikroskopi, lysspredning, hydroakustikk og noen måleteknikker og eksempler fra porøse og granulære materialer. Du vil få en introduksjon til skriving av en vitenskapelig artikkel/rapport.

I den siste delen av emnet, i ca. 7 uker, skal det utføres en eksperimentell oppgave i et av forskningsmiljøene ved instituttet. Resultatet av denne prosjektoppgaven skal presenteres skriftlig og muntlig."?

Hva lærer du?

Hvordan en eksperimentell undersøkelse i fysikk evalueres og rapporteres.

Innføring i målefeil, måleusikkerhet, fordelingsfunksjoner og standardavvik

Støy, støyreduksjon og systemkontroll.

Introduksjon til noen utvalgte eksperimentelle teknikker.

Emnet gir en allmenn forberedelse til kommende masteroppgave i fysikk.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg må følgende emner tas i samme semester eller være tatt tidligere enn FYS4180:

HMS0503 – LaboratoriesikkerhetHMS0505 – El-sikkerhet

Ett av flg.:

  • Minst 4 semester på bachelorprogrammet Fysikk, astronomi, meteorologi,
  • Minst 4 semester på bachelorprogrammet Elektronikk og datateknologi med studieretning Fysikalsk elektronikk eller Instrumentering/måleteknikk
  • Minst 4 semester på bachelorprogrammet Materialer og energi for fremtiden/Materialer, energi og nanoteknologi, med fordyping mot fysikk.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går hvert høstsemester og omfatter ca. 20 forelesningstimer, en eksperimentell prosjektoppgave i et forskningsmiljø samt obligatoriske timer med studentpresentasjoner.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Det vil være en obligatorisk muntlig presentasjon av et publisert eksperimentelt arbeid.

For å få bestått på kurset kreves følgende: Midterm eksamen må være bestått (Det vil gis konteeksamen for midterm). I tilleg kreves godkjent projektoppgave og godkjent fremføring av prosjektoppgave.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. juli 2022 08:12:27

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Emnet tilbys ikke høsten 2020.

Undervisning tilbys siste gang høst 2019

Eksamen
Høst

Eksamen tilbys siste gang høst 2021

Undervisningsspråk
Engelsk