HMS0505 – El-sikkerhet

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet tar for seg farer knyttet til elektrisitet både for personer og materiell og gir en kort gjennomgang av farenivå ved strøm(I) og spenning(V). Dessuten berøres problematikk knyttet til jording og statisk elektrisitet (ESD).

Modulen vil være aktuell for de fleste situasjoner man befinner seg i ved UiO så vel som i hjemmet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du ha kjennskap til:

  • Bevissthet om at ditt arbeid med elektrisitet kan skade andre
  • Elektriske begreper som er avgjørende for sikkerhet
  • Farer ved arbeid med elektrisitet og kunne vurdere risiko
  • Tiltak som kan redusere risiko
  • Førstehjelp ved skade fra elektrisitet

Opptak til emnet

Emnet er obligatorisk for:

Undervisning

Emnet gjennomføres som selvstudium på nett. Emnet er tilgjengelig på smartmobil, PC, Mac, eller nettbrett. Lenke til nettstudie: ehms.uio.no/#/5/no

Emnet har digital eksamen som gjennomføres på nett, som krever at du må være meldt til eksamen i HMS0505 i StudentWeb.

Overgangsordninger

Fra og med våren 2021 utgår overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner, og gamle HMS-emner gir ikke lenger fritak for nye HMS-emner. Har du spørsmål, kontakt MN-studieinfo.

Hvis du har tatt HMS-opplæring ved en annen institusjon, må du likevel gjennomføre og bestå emnene som er obligatoriske krav for "ditt" program og "dine" emner. Bakgrunnen for at det ikke gis fritak for HMS-emner tatt andre steder er at den opplæringen du får ved UiO er både generell og spesifikk for UiO.

Eksamen

Selvstudiet har en integrert digital eksamen som må være bestått for å få emnet bestått. Legg merke til at du må være meldt til eksamen i HMS0505 i StudentWeb for å kunne gjennomføre testen. Du kan først gjennomføre testen dagen etter du er meldt til eksamen.

Den digitale eksamen består av flervalgsoppgaver og kan tas mange ganger. Når den er bestått vil du få en e-post med et kursbevis.

Studenter som ikke har bestått HMS0505 - El-sikkerhet vil ikke få en godkjent grad fra MN-fakultetet, hvis HMS0505 er obligatorisk i programmet eller er et obligatorisk forkunnnskapskrav for emner i graden.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. okt. 2020 12:19:18

Fakta om emnet

Studiepoeng
0
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
  • Engelsk
  • Norsk

Lenke til nettstudie: ehms.uio.no/#/5/no