FYS4420 – Eksperimentalteknikker i kondenserte fasers fysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir studentene innføring i viktige eksperimentalteknikker innen feltet kondenserte fasers fysikk. Emnet er tilpasset aktiviteten ved PoreLab, senter for fremragende forskning, med en spesiell vinkling mot porøse mediers fysikk. Undervisningen er bygget opp rundt fire prosjekter hvor studentene anvender teknikkene på realistiske problemer i kondenserte fasers fysikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kjenner du til hvordan PID-kontrollere kan brukes i eksperimentelle oppsett med spesiell fokus på temperaturkontroll. Du har erfaring i hvordan temperaturen i et system kan kontrolleres.kjenner du teorien bak dynamisk lysspredning og har erfaring i å benytte lysspredning ved analyse av diffunderende partikler og partikler i et konvektivt hastighetsfelt for å bestemme væskens viskositet, partiklenes diffusjonskonstant og størrelse.
  • har du erfaring i å sette opp et 2D eksperiment med tofase strøm i porøse medier, og du kan utføre billedbehandling og analyse for å bestemme struktur og dynamikk. Du kjenner til fundamentale mekanismer for tofase strøm i porøse medier og hvordan numeriske modeller kan brukes for å forstå mønsterdannelsene som observeres.  
  • vil du ha erfaring i å utføre et eksperiment relatert til strømning i porøse medier ved NTNU noden til PoreLab. 
  • kan du samarbeide i grupper med andre studenter.
  • kan du utføre forskningsprosjekter nær forskningsfronten og skrive en vitenskapelig forskningsrapport.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FYS9420 – Eksperimentalteknikker i kondenserte fasers fysikk

Undervisning

Undervisningen er bygget opp rundt fire prosjektoppgaver. Det blir forelest cirka fire timer før utførelsen av hver prosjektoppgave, og hver prosjektoppgave vil ta totalt en til to fulle dager i laboratoriet. Det skal til slutt skrives en forskningsrapport på hver av prosjektoppgavene.

Minst en av prosjektoppgavene skal utføres ved SFF PoreLab noden ved NTNU. Reiseutgifter vil bli dekket.

De fire prosjektoppgavene må være godkjent for å gå opp til eksamen. 

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

De fire prosjektoppgavene må være godkjent for å gå opp til eksamen. 

Avsluttende muntlig eksamen teller 100%.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter med gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning. Emnet vil ikke bli undervist høsten 2011.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)