FYS3400 – Kondenserte fasers fysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir deg en bred innføring i kondenserte fasers fysikk. Du lærer om ulike typer materialer og hvordan egenskapene til materialer avhenger av den mikroskopiske strukturen. Emnet gir innsikt i aktuelle problemstillinger innenfor materialvitenskap, og du får et godt grunnlag for valg av masteroppgave

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du kunnskap om de ulike typer faste stoffer (krystaller, glass, myke materialer) og forståelse for hvordan deres mikroskopiske struktur påvirker deres mekaniske, termiske og elektriske egenskaper.
 • kan du beskrive krystallinske og uordnede strukturer og du forstår hvordan disse henger sammen med forskjellige vekselvirkninger i materialene.
 • kan du bruke spredningsteori til å beskrive krystallinske, amorfe og selvsimilære strukturer, og kan tolke resultatene av en del forskjellige spredningsekperimenter.
 • kan du forklare hvordan krystallers periodiske struktur styrer deres elektriske, termiske og mekaniske egenskaper og beregne fononmoder for enkle krystaller og deres bidrag til varmekapasitet og termisk ledningsevne, og hvordan disse modellene bryter sammen eller endres ved økende grad av uorden.
 • kan du forklare krystallers elektriske egenskaper basert på fri-elektron gass modellen og deres båndstruktur, og beregne denne for enkle modeller i det resiproke rom.
 • har du kunnskap om ulike typer defekter i krystaller og hvordan de påvirker krystallenes egenskaper.
 • kan du numerisk modellere uordnede materialer og forklare hvordan egenskapene endres med varierende grad av uorden.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går gjennom hele semesteret med 5 timer undervisning per uke:

 • 3 timer forelesninger
 • 2 timer gruppeundervisninger

Dette emnet har 3 innleveringsoppgaver i løpet av semesteret. Alle må være godkjent før avsluttende eksamen

Eksamen

 • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % av avsluttende karakter.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for forsøk på fusk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS3410 – Kondenserte fasers fysikk (videreført)

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2022 07:11:23

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)