FYS3400 – Kondenserte fasers fysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir deg en innføring i kondenserte fasers fysikk på bredt grunnlag. Hovedmålet er å gi en oversikt over ulike typer materialer og hvordan deres egenskaper avhenger av den mikroskopiske strukturen. Emnet skal gi basiskunnskaper, men det skal også tjene som en orientering om aktuelle problemstillinger innenfor fagfeltet kondenserte fasers fysikk/materialvitenskap som gir grunnlag for valg av masteroppgave.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du kunnskap om de ulike typer faste stoffer (krystaller, glass, myke materialer) og forståelse for hvordan deres mikroskopiske struktur påvirker deres mekaniske, termiske og elektriske egenskaper
 • kan du beskrive krystallinske og uordnede strukturer og du forstår hvordan disse henger sammen med forskjellige vekselvirkninger i materialene
 • kan du bruke spredningsteori til å beskrive krystallinske, amorfe og selvsimilære strukturer og kan tolke resultatene av en del forskjellige spredningsekperimenter
 • kan du forklare hvordan krystallers periodiske struktur styrer deres elektriske, termiske og mekaniske egenskaper og beregne fononmoder for enkle krystaller og deres bidrag til varmekapasitet og termisk ledningsevne, og hvordan disse modellene bryter sammen eller endres ved økende grad av uorden
 • kan du forklare krystallers elektriske egenskaper basert på fri-elektron gass modellen og deres båndstruktur og beregne denne for enkle modeller i det resiproke rom
 • har du kunnskap om ulike typer defekter i krystaller og hvordan de påvirker krystallenes egenskaper
 • kan du numerisk modellere uordnede materialer og forklare hvordan egenskapene endres med varierende grad av uorden

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går gjennom hele semesteret med 3 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning hver uke. I emnet inngår 3 innleveringsoppgaver i form av separate deleksamener.

Eksamen

Deleksamen i form av tre innleveringer som hver teller 10% av karakteren, til sammen 30%.

Avsluttende muntlig eksamen teller 70% av karakteren.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2020 20:11:18

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)