IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet introduserer grunnleggende programmering i programmeringsspråket Python. Programmeringstemaene illustreres i en serie av matematiske eksempler. Matematikktemaene er synkronisert med MAT-INF1100 - Modellering og beregninger og MAT1100 - Kalkulus. Eksempler og oppgaver er hentet fra naturvitenskap, og viser hvordan problemer i fysikk, statistikk, biologi, medisin, kjemi og økonomi kan løses ved hjelp av matematikk og programmering.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN1900:

  • kan du skrive programmer som løser matematiske problemer du møter i MAT-IN1100 og MAT1100 – Kalkulus

  • har du grunnleggende ferdigheter i Python-programmering med bruk av datastrukturer funksjoner, klasser, objekter, moduler og vektoriserte beregninger

  • kan du lage programskisser og algoritmer ut fra en matematisk spesifikasjon av et naturvitenskapelig problem

  • kan du lage løsninger på mindre, virkelige problemer på en datamaskin med brukerinteraksjon, grafikk (plot, animasjoner) og lagring/lesing av data til/fra disk

  • kan du bruke en rekke Python moduler i samspill med egen kode til å integrere, derivere, finne nullpunkter, beregne grenseverdier og rekker, samt løse differens- og differensiallikninger fra fysikk, biologi og finans

  • kan du konstruere, finne og rette feil i egne programmer

  • kan du konstruere tester for å verifisere at dataprogrammer fungerer som de skal

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning pr uke.

  • Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.
  • Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver

Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Skriftlig digital midtveiseksamen (4 t) teller 25% av endelig karakter, 4 timer skriftlig digital eksamen i slutten av semesteret teller 75% av endelig karakter.

Obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført), INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført), INF1001 – Grunnkurs i objektorientert programmering (nedlagt), IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering, IN-KJM1900 – Introduksjon i programmering for kjemikere og BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap. Listen er ikke uttømmende.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. jan. 2022 15:22:16

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk