FYS4715 – Biologisk fysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av koronasituasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en overordnet forståelse av hvordan biologiske systemers egenskaper bestemmes av grunnleggende fysiske lover. Videre gir emnet en innføring i fysiske modeller for molekylære og cellulære prosesser.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kjenner du til en rekke prosesser både på celle- og organisme-nivå der fysikk gir økt innsikt. Eksempler kan være diffusjon og aktiv transport, entropiske krefter og kooperative overganger, eksiterbare celler og hvordan celler beveger seg.
  • kan du regne matematisk på noen fysiske modeller for molekylære og cellulære prosesser.
  • kan du orientere deg i og tilegne deg kunnskaper fra fagbøker innen biologisk fysikk og ordinære vitenskapelige artikler.
  • kan du gjøre rede for sammenheng mellom fysikk, kjemi og biologi i naturvitenskapen.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

4 timer organisert undervisning per uke gjennom hele semesteret.

Undervisningen består av forelesning, studentaktiv gruppeundervisning, oppgaveløsing, teamarbeid, små og store prosjektarbeid og laboratorieøvelser.

I dette emnet er det 4 obligatoriske prosjektoppgaver (laboratorie- og beregningsoppgaver) i løpet av semesteret. Alle obligatoriske oppgaver må være gjennomført og godkjent før avsluttende eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. sep. 2020 07:11:44

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys, kreves det minst 4 studenter for å ha undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)