Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en overordnet forståelse av hvordan biologiske systemers egenskaper bestemmes av grunnleggende fysiske lover og gir en innføring i fysiske modeller for molekylære og cellulære prosesser.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kjenner du til en rekke prosesser både på celle- og organisme-nivå der fysikk gir økt innsikt. Eksempler kan være diffusjon og aktiv transport, entropiske krefter og kooperative overganger, eksiterbare celler og hvordan celler beveger seg.
  • vil du kunne regne matematisk på noen fysiske modeller for molekylære og cellulære prosesser.
  • vil du kunne orientere deg i og tilegne deg kunnskaper fra fagbøker innen biologisk fysikk og ordinære vitenskapelige artikler.
  • vil du kunne gjøre rede for sammenheng mellom fysikk, kjemi og biologi i naturvitenskapen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

eller

Undervisning

4 timer organisert undervisning per uke gjennom hele semesteret.

Undervisningen vil ha varierende form av forelesning, studentaktiv gruppeundervisning, oppgaveløsing, teamarbeid, små og store prosjektarbeid og laboratorieøvelser.

Alle obligatoriske oppgaver må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Undervisningen omfatter i løpet av semesteret 4 obligatoriske prosjekter med laboratorie- og beregningsoppgaver.

Emnet vil muligens (ved få studenter) bare tilbys som selvstudium med begrenset veiledning, det vil si ingen ordinære forelesninger.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Aktiv deltakelse i alle de obligatoriske oppgavene (inkludert rapportskriving og/eller muntlig presentasjon der det er påkrevet) må være gjennomført og godkjent for å kunne ta eksamen.

Muntlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter med gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Dersom emnet tilbys, kreves det minst 4 studenter for å ha undervisning. 

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)