Kort om emnet

Emnet omhandler resonansfenomener i atomkjerner: kjempedipolresonans, pygmeresonans og sakseresonans. Emnet gir en innføring i det teoretiske grunnlaget for disse resonansene, numeriske utregninger og hvordan slike fenomener utforskes eksperimentelt.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emne:

  • Du vil ha kunnskap om forskjellige resonanstyper i atomkjerner og hvordan disse fenomenene tolkes
  • Du behersker det teoretiske grunnlaget for moderne forståelse av resonansfenomener
  • Du har kunnskap om eksperimentelle metoder for å studere resonansfenomener i atomkjerner
  • Du vil beherske koder for numeriske beregninger av resonanser i atomkjerner

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot FYS4545 – Resonanser i atomkjerner

Undervisning

Undervisningen vil enten tilbys i form av intensiv undervisning på sommerskoler; 2 uker med 30 timer forelesning og 30 timer hands on numeriske beregninger og studentpresentasjoner, eller som selvstudium.

Eksamen

Hjemmeeksamen i form av prosjektoppgave.

For PhD studenter vil det generelt stilles høyere krav til prosjektoppgavens innhold.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk