Kort om emnet

Emnet omhandler resonansfenomener i atomkjerner: kjempedipolresonans, pygmeresonans og sakseresonans. Emnet gir en innføring i det teoretiske grunnlaget for disse resonansene, numeriske utregninger og hvordan slike fenomener utforskes eksperimentelt.

Hva lærer du?

  • har du kunnskap om forskjellige resonanstyper i atomkjerner og hvordan disse fenomenene tolkes
  • behersker du det teoretiske grunnlaget for moderne forståelse av resonansfenomener
  • har du erfaring i bruk av koder for numeriske utregninger av resonansfenomener
  • kjenner du til og kan beskrive eksperimentelle metoder for å studere resonansfenomener i atomkjerner

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot FYS9545 – Resonanser i atomkjerner

Undervisning

Undervisningen vil enten tilbys i form av intensiv undervisning på sommerskole; 2 uker med 30 timer forelesning og 30 timer hands on og studentpresentasjoner, eller som selvstudium.

Eksamen

Hjemmeeksamen i form av prosjektoppgave.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk