Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til kjerne- og partikkelfysikk, fra universets elementære partikler og kreftene som virker mellom dem, til kvantestrukturen av systemer sammensatt av elementærpartikler. Emnet legger vekt på aktuelle problemstillinger og ferske resultater fra forskningsfronten. 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kan du anvende grunnleggende bevaringslover og symmetrier til å bestemme mulige produksjons- og henfalls-prosesser i atomkjerner og for elementærpartikler.
 • har du innsikt i samspillet mellom teori, modeller og data fra moderne eksperimenter og hvordan de store, åpne spørsmålene angripes.
 • har du en grunnleggende forståelse av atomkjernens egenskaper og av modeller som beskriver dens kvantestruktur, henfall og reaksjoner.
 • har du grunnleggende kunnskap om Standardmodellen for elementærpartikler (inkludert Higgspartikkelen): hvordan partikler dannes og vekselvirker med hverandre.
 • har du kunnskap om kvark-gluon plasma (universets urstoff rett etter Big Bang).
 • har du kunnskap om kjerne- og partikkelfysikkens rolle i energiproduksjon, medisin og astrofysikk, for eksempel hvordan vi kan bidra til søken etter mørk materie og forstå hvordan grunnstoff blir dannet i universet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Dette emnet er kun for studenter ved programmene Fysikk og astronomi, eller Fysikk, astronomi og meteorologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med Fysisk institutt på studieinfo@fys.uio.no.

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

Fire timer forelesning per uke, totalt 60 timer.

Emnet har en dagsekskursjon til forskningsreaktoren i Halden og en flerdagstur til CERN. Under oppholdet i CERN vil det bli gitt intensivundervisning. Disse ekskursjonene skal ikke medføre ekstrakostnader for studentene.

Reglement for obligatoriske innleveringer kan finnes her.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Krav til gjennomføring av obligatoriske elementer i for å kvalifisere til avsluttende eksamen; hjemmeeksamen må bestås.

Deleksamen i form av en hjemmeeksamen midt i semesteret vektes 25%.

Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) vektes 75%.

Hjelpemidler

Nuklidekartet

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)