Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kjemi og biokjemi, celleanatomi, cellefysiologi, oppbygning og virkemåte av organsystemene våre. Spesielle fysiske prinsipper (bl. a. osmose, motstrømsprinsipper, diffusjon, ionefordelinger, selektiv ionepermeabilitet og ledning i elektrolytter) av særlig fysiologisk interesse vil bli behandlet inngående.

Hva lærer du?

Mange mastergradsstudenter i fysikk gjør sitt mastergradsarbeid i medisinske miljøer. Emnet skal gi disse studentene forutsetninger til å forstå den fysiologiske bakgrunn for sitt arbeid, og gjøre dem i stand til å kommunisere med medisinsk personale.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

FYS1120 – Elektromagnetisme og FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk.

Overlappende emner

Fullt overlapp (10 studiepoeng) mot FYS229, som ble undervist siste gang våren 2003.

Undervisning

Emnet gis i vårsemesteret og omfatter ca. 60 timer med forelesninger (4 timer per uke).

Eksamen

Èn obligatorisk prosjektoppgave som må være bestått for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. Avsluttende muntlig eksamen (primo juni).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk