Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i fluidmekanikk for meteorologer og oseanografer. Det gir en rekke eksempler på enkle løsninger av bevegelsesligningen og massebevaringsligningen for atmosfære og hav på en roterende jord.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

 • har du gått gjennom utledningen av ligningene for bevegelse og massebevaring av fluider på en roterende jord med basis i Newtons 2. lov og termodynamikk for kompressible medier,
 • kjenner du til statisk stabilitet i atmosfære og hav,
 • har du lært om potensiell temperatur, potensiell tetthet og trykket som vertikal koordinat,
 • har du lært om dynamiske prosesser som treghetssvingninger og tyngdebølger på skilleflaten mellom to medier,
 • har du lært om geostrofisk strøm og termalvind,
 • har du lært om turbulent middelbevegelse, vinddrevet Ekmanstrøm i havet og Ekmanstrøm i atmosfærens nedre grenselag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot GEF2600 – Dynamisk oseanografi 1 (nedlagt)

Studenter som har GEF2600 - Dynamisk oseanografi 1 får 5 studiepoeng for GEF2500.

Undervisning

Forelesninger, kollokvier/grupper. Det kreves innlevering av 4 obligatoriske oppgaver, som må bli godkjent før avsluttende eksamen. En av oppgavene kan være et muntlig seminar over et oppgitt tema.

Eksamen

Avsluttende skriftlig (3 timer) eller muntlig eksamen som teller 100%. Muntlig eksamen hvis færre enn 5 eksamenskandidater, dette avklares innen 15. februar for hver gang emnet gis.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Dette emnet ble periodisk evaluert våren 2012 (pdf).

Annet

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen [studieinfo@geo.uio.no]

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Dette emnet går ikke våren 2015. FAM-studenter i 4. semester tar MEK3230 i stedet.

Eksamen

Dette emnet går ikke våren 2015. FAM-studenter i 4. semester tar MEK3230 i stedet.

Undervisningsspråk

Norsk