Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er nedlagt, men det meste av innholdet videreføres i GEF2610 – Fysisk oseanografi (videreført)

Havenes fysiske struktur og sirkulasjon, de fysiske prosesser som påvirker dette.

Hva lærer du?

Studentene skal være fortrolige med havvannets fysiske egenskaper. De skal kunne forstå begreper som stabilitet og potensiell tetthet og kunne skissere energiutvekslingen med atmosfæren. De skal være fortrolige med virkemåten av elementære måleinstrumenter og skal forstå betydningen av måledata presentert i et T-S-diagram. Studentene skal ha en god oversikt over den generelle havsirkulasjonen, forstå drivkreftene og mekanismene bak de forskjellige typer sirkulasjon og ha oversikt over hvor i verdenshavene bunnvannet dannes og oppstrømning foregår.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

GEF1000 – Klimasystemet (nedlagt), GEO1030 – Vind, strøm og klima (nedlagt)

Overlappende emner

Studenter som tar GEF1600 – Fysisk oseanografi (nedlagt) får 3 vekttall for GF 161. Studenter som tar GEF1600 – Fysisk oseanografi (nedlagt) + GEF2600 – Dynamisk oseanografi 1 (nedlagt) får ingen vekttall for GF 161.

Undervisning

Forelesninger og kollokvier tilsvarende 3 timer pr. uke. Et en-dags feltkurs i Oslofjorden. Det kreves godkjenning av 2 obligatoriske oppgaver (september og november) og en feltrapport (oktober).

Eksamen

Skriftlig midtveiseksamen, 1 time (vektes ca 30 %). Skriftlig slutteksamen, 3 timer (vektes ca 70 %), som må bestås for at du skal få karakter i emnet. Endelig karakter settes etter en helhetsvurdering av de to eksamensdelene. Bokstavkarakter (A-F).

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamensider: www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)