Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ligninger for atmosfærens bevegelsesmengde, masse og energi. Sirkulasjon og virvling. Skalaanalyse. Atmosfærens grenselag. Kvasigeostrofisk teori anvendt på syklonutviklinger. Perturbasjonsmetoden og frie Rossbybølger.

Hva lærer du?

Du vil beherske grunnleggende elementer av dynamisk meteorologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Kalkulus. Noe kjennskap til basisk meteorologi og fluid dynamikk. GEF2200 – Atmosfærefysikk (videreført), GEF2220 – Værsystemer (nedlagt), MEK1300 – Fluidmekanikk (nedlagt)

Overlappende emner

2 studiepoeng overlapp mot GEF4205

10 studiepoeng mot GF223

Undervisning

Høst. Forelesninger og regneøvelser - tilsvarende 4 timer pr. uke

Eksamen

Hjemmeeksamen ca midt i semesteret. Denne teller ca 30%, og må bestås. Avsluttende muntlig eksamen som teller ca 70%. Endelig karakter settes etter en helhetsvurdering av eksamensdelene. Bokstavkarakterer (A-F).

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamensider: www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Ble gitt siste gang høsten 2007. Deler av emnet blir erstattet av nytt emne GEF4500 fom høsten 2008.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk