Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Trykk, spenninger, bevegelseslikninger, massebevaringslikningen, energilikningen og impulslikningen. Friksjonsfri strømning, Bernoullis likning, potensialstrømning. Virvellikningen, Kelvins sats. Termodynamisk tilstandslikning. Bølger i kompressible fluider (lydbølger, sjokkbølger). Tyngdebølger (overflatebølger, interne bølger) i inkompressible fluider.

Hva lærer du?

Å gi en innføring i de grunnleggende lover og prinsipper som brukes for å beskrive likevekt og bevegelse av væsker og gasser (fluider). Emnet gir studentene grunnlag for videre studier i mekanikk og anvendt matematikk, og i andre fag hvor kunnskaper i fluidmekanikk er viktige, som f.eks. meteorologi, oseanografi, hydrologi og deler av fysikk, astrofysikk og geologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått enten 2MX, 2MY eller 3MZ, og enten 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, eller emnekombinasjonen 2KJ+3BT eller emnekombinasjonen 2BI+3BT fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på FYS-MEK1110 – Mekanikk, MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse, MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra, MAT1120 – Lineær algebra og MAT-INF1100 – Modellering og beregninger.

Overlappende emner

Emnet overlapper 9 studiepoeng mot ME 120.

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 4 timer undervisning og 2 timer kollokvier/øvelser per uke Regneøvelsene er basert på stor grad av egenaktivitet fra studentene, og det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Innlevering av to obligatoriske oppgaver som skal godkjennes. Endelig karakter baseres på avsluttende skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer.

Regelverk for obligatoriske oppgaver ved Matematisk institutt

Tillatte hjelpemidler på eksamen: Rottmanns formelsamling + godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Informasjon om ny og utsatt prøve (såkalt kontinuasjon) finner du her .

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider .

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Dette emnet evalueres våren 2006. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO /studier/om/kvalitet/

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

NB! Emnet gis siste gang vår 2006. Fra vår 2007 heter det MEK2300 – Fluidmekanikk (nedlagt).
Det er inntil videre 10 studiepoeng overlapp mellom MEK2300 – Fluidmekanikk (nedlagt) og MEK1300.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk