Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet bygger på kunnskap fra GEF2500 - Geofysisk Fluidmekanikk, anvendt til atmosfæren. Emnet dekker de viktigste værsystemene og kjenne til vanlige arbeidsmetoder for kartlegging og analyse av disse.

Hva lærer du?

Studenten skal få en grunnleggende kjennskap til:

  • Elementær dynamisk meteorologi
  • Værsystemer på mesoskala, synoptisk skala og planetarisk skala
  • Analyse og tolkning av værkart, vertikalsnitt, sonderinger, radar og satelittbilder

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Kalkulus, elementær atmosfærisk termodynamikk, og noe kunnskap innen fluidmekanikk, GEF2200 – Atmosfærefysikk (videreført), GEF2500 – Geofysisk fluidmekanikk (nedlagt).

Overlappende emner

3 studiepoeng mot GF121 og 6 studiepoeng mot GF223.

Undervisning

4 timer pr. uke med forelesninger og datalab/kollokvier. 6 obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Noen av de obligatoriske oppgavene må leveres og godkjennes før midtveiseksamen for å kunne gå opp til midtveiseksamen.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen, epost adresse: studieinfo@geo.uio.no

Eksamen

Skriftlig eller muntlig midttermineksamen (50%) og avsluttende skriftlig eller muntlig eksamen (50%). Hvorvidt det avholdes skriftlig eller muntlig eksamen avhenger av antall studenter som tar emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Dette emnet ble periodisk evaluert våren 2013 (pdf).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet går siste gang våren 2015.

Eksamen

Siste gang våren 2015.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)