Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Koordinatsystemer. Differanse-metoder anvendt på vanlige atmosfæreligninger. Analyse av trunkasjonsfeil og stabilitet. Objektiv analyse av værkart. Kort oversikt over numerisk værvarsling. Innføring i parametrisering av skyer, nedbørprosesser, atmosfærens grenselag, stråling og utveksling av energi, masse og momentum med bakken i numeriske modeller av atmosfæren.

Hva lærer du?

Du vil ha oversikt over vanlige metoder for numerisk løsning av ligninger brukt i værvarsling, klimaforskning, og for parametrisering av diabatiske og ikke oppløste prosesser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

MEK1300 – Fluidmekanikk (nedlagt), GEF2200 – Atmosfærefysikk (videreført), GEF4200 – Dynamisk meteorologi I (nedlagt). GEF4200 bør tas parallelt med GEF4230.

Overlappende emner

7 studiepoeng overlapp mot GEF4510 – Atmosphere and Oceans on Computers: Fundamentals (nedlagt)

5 studiepoeng mot GF322, 5 studiepoeng mot GF336.

Undervisning

Forelesninger, øvelser - tilsvarende 4 timer per uke. Obligatoriske øvelser.

Eksamen

Obligatoriske øvelser godkjennes. Muntlig eksamen. Bokstavkarakter A-F.

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamensider: www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Ble sist gitt høsten 2007. Det meste av innholdet overføres til nytt GEF4510 høsten 2008.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk