BIOS5210 – Gradientanalyseteknikker

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en teoretisk bakgrunn for metodene som brukes til analyse av art-gradient relasjoner. Spesiell vekt blir lagt på ordinasjonsmetodikk og betinget ordinasjon, samt på geostatistisk analyse (analyse av romlige mønstre). Teorien vil bli ledsaget av praktiske øvinger i bruk av metodene. Det er anledning til å bruke egne data i øvingene.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • Vil du ha tilstrekkelig kunnskap om gradientanalysemetoder til kritisk å kunne vurdere metodebruken i publiserte arbeider og til å bearbeide egne data.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnene BIOS5210 og BIOS9210 har felles opptak. Det er totalt 20 plasser på disse emnene. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Erfaring med bruk av statistikkprogrammet R anbefales.

Overlappende emner

Undervisning

  • Forelesninger
  • Gjennomganger av programvare
  • Praktiske øvelser

 Det kreves oppmøte på 80% av undervisningen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Undervisning gies kun dersom 3 eller flere studenter følger emnet.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Obligatorisk undervisning må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

Eksamensforsøk

Dette emnet ses i sammenheng med følgende emner ved praktisering av tregangersregelen: BIO4021 – Gradientanalyseteknikker (videreført) BIO9021 – Gradientanalyseteknikker (videreført) og BIOS9210 – Gradientanalyseteknikker.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. juli 2022 04:18:02

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)