BIOS9210 – Gradientanalyseteknikker

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gi en teoretisk bakgrunn for metodene som brukes til analyse av art-gradient relasjoner. Spesiell vekt vil bli lagt på ordinasjonsmetodikk og betinget ordinasjon, samt på geostatistisk analyse (analyse av romlige mønstre). Teorien vil bli ledsaget av praktiske øvelser i bruk av metodene, gjerne på egne data.

Hva lærer du?

  • Vil gi tilstrekkelig kunnskap om gradientanalysemetoder til kritisk å kunne vurdere metodebruken i publiserte arbeider og til å bearbeide egne data.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene BIOS5210 og BIOS9210 har felles opptak. Det er totalt 20 plasser på disse emnene. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Erfaring med bruk av statistikkprogrammet R vil være en fordel.

Overlappende emner

Undervisning

  • Forelesninger,
  • gjennomganger av programvare 
  • praktiske øvelser
  • 15 min presentasjon av eget forskningsprosjekt med særlig fokus på bruk av gradientanalysemetodikk (Godkjent/ikke godkjent)

Det kreves oppmøte på 80% av undervisningen. Pensum for ph.d.-kandidatene er noe større enn pensum for masterstudentene.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Undervisning gies kun dersom 3 eller flere studenter følger emnet.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen som teller 100% ved sensurering.

Obligatorisk undervisning og presentasjonen må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

Eksamensforsøk

Dette emnet ses i sammenheng med følgende emner ved praktisering av tregangersregelen: BIO4021 – Gradientanalyseteknikker (videreført), BIO9021 – Gradientanalyseteknikker (videreført) and BIOS5210 – Gradientanalyseteknikker.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. juni 2022 18:18:20

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)