MBV9310 – Komparativ og økologisk fysiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En innføring til fysiologiske tilpasninger til ulike miljøer og levevis hos forskjellige dyregrupper, med vekt på diversiteten i tilpassing til miljø. Emneområder: Respirasjon i vann og luft, sirkulasjon, energimetabolisme, temperatureffekter, vann- og ioneregulering, sansefysiologi og tilpasninger til ekstreme miljøbetingelser. .

Hva lærer du?

Studentene skal få innsikt i de ulike problemer som dyrene blir stilt overfor i sine miljø, og hvilke fysiologiske mekanismer de bruker før å løse problemene. Studentene skal lære å utføre eksperimenter under kontrollerte betingelser, og de skal få erfaring med å skrive en forskningsrapport basert på egne forøk. De skal også lære å bruke bibliotektjenester.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Emnet følger undervisningen til MBV4310. Informasjon om tid og sted for undervisning, eksamen og semesterets aktiviteter forøvrig finner du på semestersiden til MBV4310 – Komparativ og økologisk fysiologi

Merk at emnet MBV9310 har en annen eksamen / vurdering. Se under punktet vurdering og eksamen lenger ned på denne siden

Undervisning

Undervisningen gis i form av 40 timer forelesninger, 5 timer gruppe- og seminarundervisning, 40 timer eksperimentelt arbeid med prosjektoppgaver ved Biologisk stasjon i Drøbak (én uke, normalt i september) og 5 timer instruksjon i oppgaveskriving og bibliotektjenester. Laboratorieøvelsene og seminarene er obligatoriske. Undervisningen gis som heldagsundervisning over 5 uker. Rapport fra laboratorieøvelsene og deltakelse i undervisningen må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Presentasjon/seminar over et særemne som oppgis av hovedlærer
Tre timers avsluttende skriftlig eksamen en uke etter undervisningsslutt.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Høst 2017

Annethvert høstsemester

Eksamen

Høst 2017

Annethvert høstsemester

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)