Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over i fysiologiske funksjoner hos mennesket og andre pattedyr. Kurset gir forståelse av menneskekroppens virkemåte og danner grunnlaget for forståelse av biomedisinske disipliner.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kan du forklare begrepet homeostase og kunne gi eksempler fra ulike organsystemer hvordan homeostasen opprettholdes
 • forklare virkemåten til organene og organsystemene i kroppen
 • kan du gi en beskrivelse av menneskekroppens oppbygging i den utstrekning det er nødvendig for å forstå dens virkemåte
 • kjenner du fysiologisk fagterminologi
 • kan du utføre organforsøk og andre laboratorieforsøk, og analysere og vurdere resultatene i form av en laboratoriejournal
 • kan du bruke simuleringer av fysiologiske prosesser

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

BIOS1120 – Fysiologi

Det er anbefalt å ha tatt FYS1001 – Innføring i fysikk tildligere og BIOS1130 – Biokjemi I tidligere eller i samme semester.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis i form av

 • Forelesninger

 • Seminarundervisning (obligatorisk)

 • Laboratorieundervisning og innlevering av labrapporter (obligatorisk)

Obligatoriske labrapporter og undervisning må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

Undervisningsspråket er engelsk, men enkelte seminargrupper og laboratorieøvelser kan gis på norsk dersom det bare er norske deltagere.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Godkjente obligatoriske labrapporter og undervisning er gyldige i 3 år.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Muntlig midtveiseksamen som teller 30% ved sensurering.  
 • Avsluttende digtal flervalgsprøve (3 timer), som teller 70% ved sensurering.

Obligatoriske labrapporter og undervisning må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

 

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen

 

Eksamensforsøk

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MBV3050 – Humanfysiologi (videreført).

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2020 02:14:57

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk